[Ubuntu-cat] Instalació LAMP en Ubuntu 16.04

Joan Carles palimsesto a gmail.com
dij ago 31 07:10:10 UTC 2017


Hola!
Doncs malament, per què com sóc un manifaser havia seguit les 
indicacions que hi ha a les dos webs que indicava
http://universo-digital.net/instalar-wordpress-ubuntu-16-04/
http://universo-digital.net/como-instalar-phpmyadmin-ubuntu-16-04/

i he arribat a un punt que fins i tot posant el mateix que tu poses 
dintre de mysql> , usuari i password (com a les webs) després no podia 
ni entrar, doncs no em reconeixia les dades d'accés i mira que les havia 
apuntades, doncs ni flowers tu...?
Finalment mirant altres web per com solucionar això del password, he 
tret el password, entrant a un fitxer de configuració que s'indicava. No 
recorde on, fins i tot acabe de mirar historial i n.p.i amb l'enrenou de 
webs que he mirat.
Total que he accedit a phpmyadmin però que m'avisa de dues coses:
-Nota: phpMyAdmin obté els permisos de l'usuari directament de les 
taules de permisos de MySQL. El contingut d'aquestes taules pot ser 
diferent dels permisos que utilitza el servidor si s'han fet canvis 
manualment. En aquest cas, es necessarirecarregar els permisos 
<http://127.0.0.1/phpmyadmin/server_privileges.php?flush_privileges=1&token=9bf8025cbf2704b1f191e04edbd2a67e>abans 
de continuar.
- La connexió de l'usuari de control ha fallat, tal com està definida 
ara a la configuració.

Llavors, agraeixo tot el que em dius, però com puc encabir el que em 
dius a partir d'on em trobe. ?????

El 31/08/17 a les 08:28, Miki ha escrit:
> Bones Joan Carles, de res ;)
>
> Som-hi doncs, per instalar el wordpress només et cal crear-li una base 
> de dades (i un usuari per ell millor...):
>
> Et fico en negreta el que pots canviar i el que has de recordar per 
> després. La part que escriu tu i pose en verd sí l'havia fet, excepte 
> amb el tema comentat del password. La resta que poses...tu diràs.
-----------------------------------------------------------------
Alternativament, com pel Bages està caent un aigüat de nassos, estic 
provant amb el portàtil el Xampp i va de luxe només amb "el petit 
problema" que diu que Apache ja hi era i donava error per que la resta 
de coses ha anat de luxe tu.
Evidentment és altre tema. No continue.

>
> Creem la bbdd
>
> $mysql -u root -p
> Enter password:
> Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
> Your MySQL connection id is 5340 to server version: 3.23.54
>
> Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
>
> mysql> CREATE DATABASE *wordpress*;
> Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
>
> mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *wordpress*.* TO 
> '*nomusuariwp*'@'localhost' IDENTIFIED BY '*unpassword*';
> Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
>
> mysql> FLUSH PRIVILEGES;
> Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
>
> mysql> EXIT
> Bye
> $
>
> Baixem i descomprimim el wordpress
> cd /var/www
> /var/www$ sudo wget https://ca.wordpress.org/wordpress-4.8.1-ca.tar.gz
> /var/www$ sudo tar -xzvf wordpress-4.8.1-ca.tar.gz
> /var/www$ sudo chown -R www-data.www-data wordpress
>
> /var/www$ cd wordpress
> /var/www/wordpress$ sudo cp wp-config-sample.php wp-config.php
>
> Aquí toca editar la config amb el teu editor preferit, et recomano 
> geany per exemple:
> /var/www/wordpress$ sudo aptitude install geany
>
> /var/www/wordpress$ sudo geany wp-config.php
>
> Fiques les dades de la bbdd creada abans:
>
> define('DB_NAME', '*wordpress*');
> define('DB_USER', '*nomusuariwp*');
> define('DB_PASSWORD', '*unpassword*');
>
> Vas a aquesta url:
> https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/
>
> I copies el que et surti reemplaçant tot aquest tros:
>
> define('AUTH_KEY',     'put your unique phrase here');
> define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
> define('LOGGED_IN_KEY',  'put your unique phrase here');
> define('NONCE_KEY',    'put your unique phrase here');
> define('AUTH_SALT',    'put your unique phrase here');
> define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
> define('LOGGED_IN_SALT',  'put your unique phrase here');
> define('NONCE_SALT',    'put your unique phrase here');
>
>
> Ja pots desar el fitxer i sortir.
>
> Amb això tenim el wordpress a punt
>
> Et poso la config de l'apache per tal que quan entris a: 
> http://localhost t'aparegui ja el wordpress:
>
> sudo a2enmod rewrite
>
> sudo geany /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
>
> Veuràs que hi ha un:
>
> DocumentRoot /var/www
>
> Comenta-ho i fica-li el worpdress:
> #DocumentRoot /var/www
> DocumentRoot /var/www/wordpress
>
> Afegeix això just a sota:
> <Directory /var/www/wordpress>
>     AllowOverride All
>     Require all granted
> </Directory>
>
> Desa tanca i reinicia l'apache
> sudo service apache2 restart
>
> i ara ja pots executar l'instalador del wordpress:
>
> http://localhost/wp-admin/install.php
>
> I seguir les instruccions
>
> Salut !
> Miki
>
>
>
>
>
>

-- 
Salutacions,

Joan Carles
Usuari GNU/Linux #324197#
http://counter.li.org/

-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20170831/d36927a4/attachment-0001.html>


Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat