[Ubuntu-cat] Instalació LAMP en Ubuntu 16.04

Miki mikcat a gmail.com
dij ago 31 06:28:51 UTC 2017


Bones Joan Carles, de res ;)

Som-hi doncs, per instalar el wordpress només et cal crear-li una base de
dades (i un usuari per ell millor...):

Et fico en negreta el que pots canviar i el que has de recordar per després.

Creem la bbdd

$mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 5340 to server version: 3.23.54

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> CREATE DATABASE *wordpress*;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *wordpress*.* TO '*nomusuariwp*'@'localhost'
IDENTIFIED BY '*unpassword*';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> EXIT
Bye
$

Baixem i descomprimim el wordpress
cd /var/www
/var/www$ sudo wget https://ca.wordpress.org/wordpress-4.8.1-ca.tar.gz
/var/www$ sudo tar -xzvf wordpress-4.8.1-ca.tar.gz
/var/www$ sudo chown -R www-data.www-data wordpress

/var/www$ cd wordpress
/var/www/wordpress$ sudo cp wp-config-sample.php wp-config.php

Aquí toca editar la config amb el teu editor preferit, et recomano geany
per exemple:
/var/www/wordpress$ sudo aptitude install geany

/var/www/wordpress$ sudo geany wp-config.php

Fiques les dades de la bbdd creada abans:

define('DB_NAME', '*wordpress*');
define('DB_USER', '*nomusuariwp*');
define('DB_PASSWORD', '*unpassword*');

Vas a aquesta url:
https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/

I copies el que et surti reemplaçant tot aquest tros:

define('AUTH_KEY',     'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY',    'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT',    'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT',    'put your unique phrase here');


Ja pots desar el fitxer i sortir.

Amb això tenim el wordpress a punt

Et poso la config de l'apache per tal que quan entris a: http://localhost
t'aparegui ja el wordpress:

sudo a2enmod rewrite

sudo geany /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Veuràs que hi ha un:

DocumentRoot /var/www

Comenta-ho i fica-li el worpdress:
#DocumentRoot /var/www
DocumentRoot /var/www/wordpress

Afegeix això just a sota:
<Directory /var/www/wordpress>
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>

Desa tanca i reinicia l'apache
sudo service apache2 restart

i ara ja pots executar l'instalador del wordpress:

http://localhost/wp-admin/install.php

I seguir les instruccions

Salut !
MikiEl dia 30 d’agost de 2017 a les 18:36, Joan Carles <palimsesto a gmail.com>
ha escrit:

> El 30/08/17 a les 13:52, Miki ha escrit:
>
> per al wordpress no et cal el phpmyadmin
>
> com sigui aquest error és perque has copiat la comanda directament de la
> web, els <i> </i> sobren que és html per ficar-ho en cursiva
>
>
> Hola Miki!
>
> Gràcies per treure'm de l'embolic que se havia general a la meva màquina
> amb l'instal·ació de LAMP per posar Wordpress en local.
>
> Dius, però, que no calia instal·lar phpmyadmin i no ho trobe a la xarxa
> com fer una instal·lació sense phpmyadmin.
> Pots donar-me alguna referència on poder mirar, doncs no ho trobe a totes
> les cerques que faig.
>
> Ja diràs, gràcies.
>
>
> --
> Salutacions,
>
> Joan Carles
> Usuari GNU/Linux #324197#http://counter.li.org/
>
>
> --
> Ubuntu-cat mailing list
> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/
> mailman/listinfo/ubuntu-cat
>
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20170831/63d6bb80/attachment.html>


Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat