[Ubuntu-cat] Instalació LAMP en Ubuntu 16.04

Miki mikcat a gmail.com
dij ago 31 07:33:51 UTC 2017


Tal com ho vam deixar funcionant ahir, oblida els tutorials i el phpmyadmin
i segueix les instruccions que t'he posat i t'hauria de funcionar el
wordpress.

Lo que tens en verd que dius que ja ho havies fet, doncs torna-ho a fer amb
un altre nom de bbdd i un altre nom d'usuari i segueix la resta de pasos

Si algun altre dia vols instalar el phpmyadmin, doncs ja seria un altre
tema (però per experiència quan el phpmyadmin comença a donar errors
d'aquests, pot ser qualsevol punyeta i a vegades he hagut de hackejar el
codi font per veure d'on coi sortia el missatge d'error per saber que coi
m'estava dient xDD, així que queda fora del que et pugui indicar en un
mail).

El dia 31 d’agost de 2017 a les 9:10, Joan Carles <palimsesto a gmail.com> ha
escrit:

> Hola!
> Doncs malament, per què com sóc un manifaser havia seguit les indicacions
> que hi ha a les dos webs que indicava
> http://universo-digital.net/instalar-wordpress-ubuntu-16-04/
> http://universo-digital.net/como-instalar-phpmyadmin-ubuntu-16-04/
>
> i he arribat a un punt que fins i tot posant el mateix que tu poses dintre
> de mysql> , usuari i password (com a les webs) després no podia ni entrar,
> doncs no em reconeixia les dades d'accés i mira que les havia apuntades,
> doncs ni flowers tu...?
> Finalment mirant altres web per com solucionar això del password, he tret
> el password, entrant a un fitxer de configuració que s'indicava. No recorde
> on, fins i tot acabe de mirar historial i n.p.i amb l'enrenou de webs que
> he mirat.
> Total que he accedit a phpmyadmin però que m'avisa de dues coses:
> - Nota: phpMyAdmin obté els permisos de l'usuari directament de les
> taules de permisos de MySQL. El contingut d'aquestes taules pot ser
> diferent dels permisos que utilitza el servidor si s'han fet canvis
> manualment. En aquest cas, es necessari recarregar els permisos
> <http://127.0.0.1/phpmyadmin/server_privileges.php?flush_privileges=1&token=9bf8025cbf2704b1f191e04edbd2a67e>
> abans de continuar.
> - La connexió de l'usuari de control ha fallat, tal com està definida
> ara a la configuració.
>
> Llavors, agraeixo tot el que em dius, però com puc encabir el que em dius
> a partir d'on em trobe. ?????
>
> El 31/08/17 a les 08:28, Miki ha escrit:
>
> Bones Joan Carles, de res ;)
>
> Som-hi doncs, per instalar el wordpress només et cal crear-li una base de
> dades (i un usuari per ell millor...):
>
> Et fico en negreta el que pots canviar i el que has de recordar per
> després. La part que escriu tu i pose en verd sí l'havia fet, excepte amb
> el tema comentat del password. La resta que poses...tu diràs.
>
> -----------------------------------------------------------------
> Alternativament, com pel Bages està caent un aigüat de nassos, estic
> provant amb el portàtil el Xampp i va de luxe només amb "el petit problema"
> que diu que Apache ja hi era i donava error per que la resta de coses ha
> anat de luxe tu.
> Evidentment és altre tema. No continue.
>
>
> Creem la bbdd
>
> $mysql -u root -p
> Enter password:
> Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
> Your MySQL connection id is 5340 to server version: 3.23.54
>
> Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
>
> mysql> CREATE DATABASE *wordpress*;
> Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
>
> mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *wordpress*.* TO '*nomusuariwp*'@'localhost'
> IDENTIFIED BY '*unpassword*';
> Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
>
> mysql> FLUSH PRIVILEGES;
> Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
>
> mysql> EXIT
> Bye
> $
>
> Baixem i descomprimim el wordpress
> cd /var/www
> /var/www$ sudo wget https://ca.wordpress.org/wordpress-4.8.1-ca.tar.gz
> /var/www$ sudo tar -xzvf wordpress-4.8.1-ca.tar.gz
> /var/www$ sudo chown -R www-data.www-data wordpress
>
> /var/www$ cd wordpress
> /var/www/wordpress$ sudo cp wp-config-sample.php wp-config.php
>
> Aquí toca editar la config amb el teu editor preferit, et recomano geany
> per exemple:
> /var/www/wordpress$ sudo aptitude install geany
>
> /var/www/wordpress$ sudo geany wp-config.php
>
> Fiques les dades de la bbdd creada abans:
>
> define('DB_NAME', '*wordpress*');
> define('DB_USER', '*nomusuariwp*');
> define('DB_PASSWORD', '*unpassword*');
>
> Vas a aquesta url:
> https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/
>
> I copies el que et surti reemplaçant tot aquest tros:
>
> define('AUTH_KEY',     'put your unique phrase here');
> define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
> define('LOGGED_IN_KEY',  'put your unique phrase here');
> define('NONCE_KEY',    'put your unique phrase here');
> define('AUTH_SALT',    'put your unique phrase here');
> define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
> define('LOGGED_IN_SALT',  'put your unique phrase here');
> define('NONCE_SALT',    'put your unique phrase here');
>
>
> Ja pots desar el fitxer i sortir.
>
> Amb això tenim el wordpress a punt
>
> Et poso la config de l'apache per tal que quan entris a: http://localhost
> t'aparegui ja el wordpress:
>
> sudo a2enmod rewrite
>
> sudo geany /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
>
> Veuràs que hi ha un:
>
> DocumentRoot /var/www
>
> Comenta-ho i fica-li el worpdress:
> #DocumentRoot /var/www
> DocumentRoot /var/www/wordpress
>
> Afegeix això just a sota:
> <Directory /var/www/wordpress>
>     AllowOverride All
>     Require all granted
> </Directory>
>
> Desa tanca i reinicia l'apache
> sudo service apache2 restart
>
> i ara ja pots executar l'instalador del wordpress:
>
> http://localhost/wp-admin/install.php
>
> I seguir les instruccions
>
> Salut !
> Miki
>
>
>
>
>
>
>
> --
> Salutacions,
>
> Joan Carles
> Usuari GNU/Linux #324197#http://counter.li.org/
>
>
> --
> Ubuntu-cat mailing list
> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/
> mailman/listinfo/ubuntu-cat
>
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20170831/56556e73/attachment.html>


Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat