[உபுண்டு தமிழகம்]VCD protocol source சொருகி

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Sat May 3 04:29:16 BST 2008


2008/5/3 ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com>:

>
>
> 2008/5/1 Anna Kannan <annakannan at gmail.com>:
>
> > இந்த வார ஆனந்த விகடனுடன் ஆனந்த அலை என்ற விசிடி இலவச இணைப்பாக வந்துள்ளது.
> > அதற்குள் என்ன இருக்கிறது என்று தெரியாது. ஆனால், விசிடி என்று வெளியே
> > போட்டுள்ளது. உபுண்டு கணினியும் VCD protocol source  சொருகி தேவை என்கிறது.
> > எனவே அதற்குள் இருப்பது விசிடி வழி காணக்கூடிய ஒளிப்படமாய் இருக்கலாம்.
> >
> > - அ.க.
> >
> >
>


நல்லது இதற்கு தாங்கள் mplayer நிறுவிக் கொள்ளுவது நல்லது. உபுண்டுவுடன்
கிடைக்கப் பெறும் பதிவொளி இயக்கிகள் இதற்கு அதிகம் துணை புரிவதில்லை.

mplayer நிறுவ Synaptic Package Manager பயன்படுத்தவும்.

நிறுவிய பின்னர், வட்டினை உள்ளிட்டு, Alt-F2 கொடுத்து, mplayer vcd://2 போன்று
ஆணைகள் இட்டு வட்டில் உள்ளவற்றை காண இயலும்.

முயற்சித்து விட்டு சொல்லவும்.

-- 
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080503/865a5137/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list