[உபுண்டு தமிழகம்]VCD protocol source சொருகி

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Sat May 3 04:23:30 BST 2008


2008/5/1 Anna Kannan <annakannan at gmail.com>:

> இந்த வார ஆனந்த விகடனுடன் ஆனந்த அலை என்ற விசிடி இலவச இணைப்பாக வந்துள்ளது.
> அதற்குள் என்ன இருக்கிறது என்று தெரியாது. ஆனால், விசிடி என்று வெளியே
> போட்டுள்ளது. உபுண்டு கணினியும் VCD protocol source  சொருகி தேவை என்கிறது.
> எனவே அதற்குள் இருப்பது விசிடி வழி காணக்கூடிய ஒளிப்படமாய் இருக்கலாம்.
>
> - அ.க.
>
>

-- 
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080503/a251a078/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list