[உபுண்டு தமிழகம்]வித்திட்டு ஓராண்டுகள்...

Rathan Raja Rajendren rathan.ram at gmail.com
Tue Jun 5 15:32:13 BST 2007


சாதனை தொடர வாழ்த்துக்கள்

-- 
Regards,
Rathan.
http://rathan.wordpress.com
====================
Stay Hungry ! Stay Foolish !


On 6/4/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
>
> வணக்கம்,
>
> உபுண்டு தமிழ் குழுமத்திற்கு வித்திட்டு இன்றுடன் ஓராண்டுகள்
> பூர்த்தியடைகிறது.
>
> https://wiki.ubuntu.com/TamilTeam
>
> இக்குழுமம் துளிர் விட ஒத்துழைப்பும் ஆதரவும் நல்கிய அனைத்து நல்
> இதயங்களுக்கும்  இத்தருணத்தில்
> நன்றியினை  காணிக்கையாக்குகின்றோம்.
>
> இத்துளிர் மேலும் வளர்ந்து விருட்சமாகி தமிழ் கணினித் துறைக்கு
> தம்மால்  இயன்றதனைத்தையும் செய்ய
> தங்கள் ஒத்துழைப்பினையும் பிரார்த்தனைகளையும் தொடர்ந்து வழங்குமாறும்
> அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறோ
> ம்.
>
> நன்றி.
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> http://amachu.net
>
> வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
> வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070605/c3a4f171/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list