[உபுண்டு தமிழகம்]வித்திட்டு ஓராண்டுகள்...

balu smbaloo at gmail.com
Wed Jun 6 05:05:13 BST 2007


வணக்கம்,

உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை மென்மேலும் உயர வாழ்த்துக்கள்.

பாலு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070606/0a999370/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list