[உபுண்டு தமிழகம்]ktouch - பரிசோக்கவும்..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Thu Apr 12 03:56:06 BST 2007


வணக்கம்,

கேடீயீ நிறுவியிருந்தால் kdeedu நிறுவி KTouch செயலியினைப்  பரிசோதித்து அதனை
தமிழ் வடிவம் செய்வது குறித்த  தங்களின் கருத்துகளை தெரியப் படுத்தவும்.

நன்றி.

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070412/62b5fd3d/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list