[உபுண்டு தமிழகம்]வணக்கம்

Rathan Raja Rajendren rathan.ram at gmail.com
Thu Apr 12 04:24:52 BST 2007


உபுண்டு தமிழ் குழுவினர் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள்.
-- 
Regards,
Rathan.
http://rathan.wordpress.com
-----------------------------------------
Stay Hungry ! Stay Foolish !
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070411/b920cf5b/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list