[உபுண்டு தமிழகம்]தேவைகள் தேவைப் படுகின்றன..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Wed Apr 11 18:18:56 BST 2007


பார்க்க,

http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/முத்தி/தேவைகள்_சேகரிப்பு

தங்களுக்கு இவ்விஷயத்தில் முன்னனுபவம் இருந்தால் தெரியப் படுத்தவும்.

நன்றி.

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070411/084e7bfd/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list