Re: Un traductor més

Jordi Irazuzta irazuzta at gmail.com
Mon Oct 9 15:30:09 BST 2006


Hola Eduard,
Podries adjuntar els fitxers po dels about que has traduït?
En quant al tema de l'adept, per mi pots començar a treballar amb ells
directament amb les plantilles de rosetta. Jo començaria amb les de Dapper i
després ja completariem les de l'edgy.

Salut

On 10/4/06, Ereza <ereza at catsub.net> wrote:
>
> En/na Jordi Irazuzta ha escrit:
> > Hola Eduard,
> > He mirat per sobre la traducció i no té mala pinta, en breu faré una
> > revisió més exhaustiva i ja ho comentarem.
> > Per altra banda això era el "quant a Ubuntu" de la versió del Dapper,
> > per tant he pensat que podries encarregar-te de la versió de l'Edgy(si
> > tens temps):
> >
> https://launchpad.net/distros/ubuntu/edgy/+source/ubuntu-docs/+pots/aboutubuntu/ca/+export
> >
> Fet, la majoria de coses eren iguals que la versió de Dapper, de manera
> que ha estat ràpid. Ho adjunto.
> > En referència al tema de l'adept, si ja tens coses traduïdes i vols
> > encarregar-te'n, fes-ho. Però estaria bé que et posessis en contacte
> > amb el projecte de traducció oficial de l'aplicació i amb l'equip de
> > traducció del KDE al català per evitar que algú per altra banda
> > comenci a fer coses. Tot i que en principi aquest projecte està
> > patrocinat per canonical i per tant no seria estrany que treballar amb
> > rosetta directament fos la millor solució.
> > Quan tinguis coses fetes ja diràs alguna cosa.
> Vaig estar mirant i efectivament, està patrocinat per Canonical, i tot
> mirant per la llista de paquets traduïbles del KDE, no hi vaig trobar
> res referent a l'Adept. El mateix puc dir del paquet kde-systemsettings,
> que és l'altre que vaig comentar.
>
> Us sembla bé que tradueixi directament el que hi ha a Rosetta? O millor
> que contacti amb l'equip del KDE? Si és així, com ho faig?
>
> I una altra cosa: què us sembla si, ja que estem amb el tema dels
> "about", traduïm (ho puc fer jo mateix) l'aboutkubuntu?
>
> Salutacions,
>
> -Eduard.
>
>
> # translation of aboutubuntu-edgy.po to Català
> # Eduard Ereza Martínez <ereza at catsub.net>, 2006.
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: aboutubuntu-edgy\n"
> "POT-Creation-Date: 2006-09-29 20:13+0100\n"
> "PO-Revision-Date: 2006-10-04 19:50+0200\n"
> "Last-Translator: Eduard Ereza Martínez <ereza at catsub.net>\n"
> "Language-Team: Català <ubuntu-l10n-ca at lists.ubuntu.com>\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
>
> #: C/about-ubuntu-C.omf:6(creator)
> msgid "ubuntu-doc at lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)"
> msgstr "ubuntu-doc at lists.ubuntu.com (Projecte de documentació d'Ubuntu)"
>
> #: C/about-ubuntu-C.omf:7(maintainer)
> msgid "mdke at ubuntu.com (Matthew East)"
> msgstr "mdke at ubuntu.com (Matthew East)"
>
> #: C/about-ubuntu-C.omf:8(title)
> msgid "New to Ubuntu?"
> msgstr "Sou nou a Ubuntu?"
>
> #: C/about-ubuntu-C.omf:9(date)
> msgid "2006-09-07"
> msgstr "2006-09-07"
>
> #: C/about-ubuntu-C.omf:11(description)
> msgid ""
> "An introduction to the background and philosophy of the Ubuntu operating
> "
> "system."
> msgstr "Una introducció al rerefons i a la filosofia del sistema operatiu
> Ubuntu."
>
> #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated
> for you.
> #: C/about-ubuntu.xml:72(None)
> msgid ""
> "@@image: '../../libs/img/ubuntuheader.png'; "
> "md5=065318fd00e1fe85f3c168dbf6919c57"
> msgstr ""
> "@@image: '../../libs/img/ubuntuheader.png'; "
> "md5=065318fd00e1fe85f3c168dbf6919c57"
>
> #: C/about-ubuntu.xml:17(title)
> msgid "Ubuntu - Linux for Human Beings!"
> msgstr "Ubuntu - Linux per a éssers humans!"
>
> #: C/about-ubuntu.xml:19(title)
> msgid "Credits and License"
> msgstr "Crèdits i llicència"
>
> #: C/about-ubuntu.xml:20(para)
> msgid "The following Ubuntu Documentation Team authors maintain this
> document:"
> msgstr "Aquest document d'Ubuntu el mantenen els autors de l'equip de
> documentació d'Ubuntu següents:"
>
> #: C/about-ubuntu.xml:23(para)
> msgid "Matthew East"
> msgstr "Matthew East"
>
> #: C/about-ubuntu.xml:26(para)
> msgid "The following people have contributed to this document:"
> msgstr "Les següents persones han contribuït a la redacció d'aquest
> document:"
>
> #: C/about-ubuntu.xml:29(para)
> msgid "Mark Shuttleworth"
> msgstr "Mark Shuttleworth"
>
> #: C/about-ubuntu.xml:32(para)
> msgid "Robert Stoffers"
> msgstr "Robert Stoffers"
>
> #: C/about-ubuntu.xml:35(para)
> msgid "Jerome Gotangco"
> msgstr "Jerome Gotangco"
>
> #: C/about-ubuntu.xml:38(para)
> msgid "Brian Burger"
> msgstr "Brian Burger"
>
> #: C/about-ubuntu.xml:41(para)
> msgid ""
> "This document is made available under a dual license strategy that
> includes "
> "the GNU Free Documentation License (GFDL) and the Creative Commons "
> "ShareAlike 2.0 License (CC-BY-SA)."
> msgstr "Aquest document està publicat sota una estratègia de llicència
> doble que inclou la Llicència de documentació lliure de GNU (GFDL) i la
> Llicència CompartirIgual 2.0 de Creative Commons (CC-BY-SA)."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:43(para)
> msgid ""
> "You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation
> source "
> "code under the terms of these licenses. All derivative works must be "
> "released under either or both of these licenses."
> msgstr "Sou lliure de modificar, ampliar i millorar el codi font de la
> documentació d'Ubuntu sota els termes d'aquestes llicències. Totes les obres
> que se'n derivin s'hauran de publicar sota almenys una de les dues
> llicències."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:45(para)
> msgid ""
> "This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but
> "
> "WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
> MERCHANTABILITY "
> "or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER."
> msgstr "Aquesta documentació es distribueix amb l'esperança que serà útil,
> però SENSE CAP GARANTIA; sense ni tan sols les garanties implícites de
> MERCANTIBILITAT o d'ADEQUACIÓ PER A UN FI PARTICULAR COM ES DESCRIU EN
> L'AVÍS."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:48(para)
> msgid ""
> "Copies of these licenses are available in the appendices section of this
> "
> "book. Online versions can be found at the following URLs:"
> msgstr "Trobareu còpies d'aquestes llicències a la secció d'apèndixs
> d'aquest llibre. En trobareu versions en línia a les següents URL:"
>
> #: C/about-ubuntu.xml:64(para)
> msgid ""
> "This document is an introduction to Ubuntu. It explains the Ubuntu "
> "philosophy and roots, gives information about how to contribute to
> Ubuntu, "
> "and shows how to get help with Ubuntu."
> msgstr "Aquest document és una introducció a Ubuntu. Explica la filosofia
> i els orígens d'Ubuntu, dóna informació sobre com fer-hi contribucions i
> mostra com obtenir ajuda amb Ubuntu."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:75(phrase)
> msgid "Ubuntu Logo"
> msgstr "Logotip d'Ubuntu"
>
> #: C/about-ubuntu.xml:79(para)
> msgid ""
> "Thank you for your interest in Ubuntu &distro-rev; - the
> <emphasis>&distro-"
> "version;</emphasis> - released in &distro-release-date;."
> msgstr "Gràcies pel vostre interès en Ubuntu &distro-rev; - el
> <emphasis>&distro-version;</emphasis> - llançat el &distro-release-date;."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:90(para)
> msgid ""
> "Ubuntu will always be free of charge, and there is no extra fee for the "
> "\"enterprise edition,\" we make our very best work available to everyone
> on "
> "the same Free terms."
> msgstr "Ubuntu serà sempre gratuït, i no hi haurà una quota extra per a
> l'\"edició per a empreses\"; nosaltres fem que el millor del nostre treball
> estigui disponible per a tothom en les mateixes condicions de gratuïtat."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:97(para)
> msgid ""
> "Ubuntu includes the very best in translations and accessibility "
> "infrastructure that the free software community has to offer, to make
> Ubuntu "
> "usable for as many people as possible."
> msgstr "Ubuntu inclou el millor que ofereix la comunitat de programari
> lliure en traduccions i infraestructura d'accessibilitat, per fer d'Ubuntu
> una eina usable per al major nombre de persones possible."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:104(para)
> msgid ""
> "Ubuntu is released regularly and predictably; a new release is made every
> "
> "six months. You can use the current stable release or the current "
> "development release. Each release is supported for at least 18 months."
> msgstr "Ubuntu és llançat regularment i de manera predible; se'n fa un nou
> llançament cada sis mesos. Podeu utilitzar-ne la versió estable actual o la
> versió en desenvolupament. Cada nou llançament rep suport durant almenys els
> 18 mesos següents al seu llançament."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:112(para)
> msgid ""
> "Ubuntu is entirely committed to the principles of open source software "
> "development; we encourage people to use open source software, improve it
> and "
> "pass it on."
> msgstr "La comunitat Ubuntu està completament compromesa amb els principis
> de desenvolupament de programari de codi obert; animem la gent a utilitzar
> programari de codi obert, millorar-lo i passar-lo als altres."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:82(para)
> msgid ""
> "Ubuntu is an entirely open source operating system built around the "
> "<emphasis>Linux</emphasis> kernel. The Ubuntu community is built around
> the "
> "ideals enshrined in the <ulink url=\"&ubuntu-philosophy;\">Ubuntu "
> "Philosophy</ulink>: that software should be available free of charge,
> that "
> "software tools should be usable by people in their local language and "
> "despite any disabilities, and that people should have the freedom to "
> "customize and alter their software in whatever way they see fit. For
> those "
> "reasons: <placeholder-1/>"
> msgstr "Ubuntu és un sistema operatiu basat completament en codi obert que
> fa servir el nucli <emphasis>Linux</emphasis>. La comunitat Ubuntu es basa
> en les idees plasmades en la <ulink url=\"&ubuntu-philosophy;\">Filosofia
> Ubuntu</ulink>: el programari ha d'estar disponible de forma gratuïta, la
> gent ha de poder utilitzar les eines de programari en el seu propi idioma
> encara que tingui discapacitats, i ha de tenir llibertat per personalitzar i
> modificar el seu programari de la manera que sigui per adaptar-lo a les
> seves necessitats. Per aquestes raons: <placeholder-1/>"
>
> #: C/about-ubuntu.xml:120(para)
> msgid "Find out more at <ulink url=\"&ubuntu-web;\">the Ubuntu
> website</ulink>."
> msgstr "Trobareu més informació al <ulink url=\"&ubuntu-web;\">lloc web
> d'Ubuntu</ulink>."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:124(title)
> msgid "About the Name"
> msgstr "Quant al nom"
>
> #: C/about-ubuntu.xml:125(para)
> msgid ""
> "Ubuntu is a South African ethical ideology focusing on people's
> allegiances "
> "and relations with each other. The word comes from the Zulu and Xhosa "
> "languages. Ubuntu (pronounced \"oo-BOON-too\") is seen as a traditional "
> "African concept, is regarded as one of the founding principles of the new
> "
> "republic of South Africa and is connected to the idea of an African "
> "Renaissance."
> msgstr "Ubuntu és una ideologia ètica sud-africana centrada en la
> lleialtat de les persones i les relacions entre elles. La paraula prové de
> les llengües zulu i xhosa. Ubuntu és vist com un concepte africà
> tradicional, és considerat com un dels principis fundacionals de la nova
> república de Sudàfrica i està lligat a la idea d'un Renaixement Africà."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:133(para)
> msgid ""
> "A rough translation of the principle of Ubuntu is \"humanity towards "
> "others\". Another translation could be: \"the belief in a universal bond
> of "
> "sharing that connects all humanity\"."
> msgstr "Una traducció del principi d'Ubuntu és \"humanitat envers els
> altres\". Una altra traducció podria ser: \"la creença en un enllaç de
> compartició universal que connecta tota la humanitat\"."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:139(attribution)
> msgid "Archbishop Desmond Tutu"
> msgstr "Arquebisbe Desmond Tutu"
>
> #: C/about-ubuntu.xml:140(para)
> msgid ""
> "\"A person with ubuntu is open and available to others, affirming of
> others, "
> "does not feel threatened that others are able and good, for he or she has
> a "
> "proper self-assurance that comes from knowing that he or she belongs in a
> "
> "greater whole and is diminished when others are humiliated or diminished,
> "
> "when others are tortured or oppressed.\""
> msgstr "\"Una persona amb ubuntu és oberta i està disponible per a la
> resta, confia en els altres, no se sent amenaçada si els altres estan bé i
> són capaços de fer coses, té una confiança en si mateixa que prové de saber
> que pertany a un tot més gran, i se sent discriminat quan la resta és
> humiliada o discriminada, torturada o oprimida."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:143(para)
> msgid ""
> "As a platform based on Linux, the Ubuntu operating system brings the
> spirit "
> "of ubuntu to the software world."
> msgstr "Com a plataforma basada en GNU/Linux, el sistema operatiu Ubuntu
> porta l'esperit d'ubuntu al món del programari."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:149(title)
> msgid "Free Software"
> msgstr "Programari lliure"
>
> #: C/about-ubuntu.xml:150(para)
> msgid ""
> "The Ubuntu project is entirely committed to the principles of open source
> "
> "software development; people are encouraged to use open source software,
> "
> "improve it, and pass it on. This means that Ubuntu is and will always be
> "
> "free of charge."
> msgstr "El projecte Ubuntu està completament compromès amb els principis
> de desenvolupament del programari de codi obert; animem a la gent a
> utilitzar programari de codi obert, millorar-lo i passar-lo als altres. Això
> significa que Ubuntu és i serà sempre gratuït."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:156(para)
> msgid ""
> "However, this means more than just being available at zero cost. The "
> "philosophy of free software is that people should be free to use software
> in "
> "all the ways that are \"socially useful\". \"Free software\" doesn't just
> "
> "mean that you shouldn't have to pay for it, it also means that you should
> be "
> "able to use the software in any way you wish: the code that makes up free
> "
> "software is available for anyone to download, change, fix, and use in any
> "
> "way. So apart from the fact that free software is often available without
> "
> "charge, this freedom also has technical advantages: when programs are "
> "developed, the hard work of others can be used and built upon. With
> non-free "
> "software, this cannot happen and when programs are developed, they have
> to "
> "start from scratch. For this reason the development of free software is "
> "fast, efficient and exciting!"
> msgstr "Tanmateix, això significa molt més que simplement estar disponible
> de forma gratuïta. La filosofia del programari lliure diu que la gent hauria
> de ser lliure d'utilitzar programes en totes les formes que siguin
> \"socialment útils\". \"Programari lliure\" no significa tan sols que no
> s'hagi de pagar pel programari, significa també que s'ha de poder utilitzar
> de la manera que es vulgui: el codi que constitueix el programari lliure
> està disponible perquè tothom el pugui descarregar, modificar, reparar i
> utilitzar com vulgui. Aquesta llibertat, a més a més del fet que el
> programari lliure sovint està disponible de manera gratuïta, té altres
> avantatges tècnics: quan es desenvolupen programes, es poden fer servir els
> esforços previs del treball d'altra gent i construir-hi a sobre. Això no és
> possible amb el programari no lliure: quan es desenvolupen programes s'ha de
> començar des de zero. És per aquesta raó que el desenvolupament de
> programari lliure és ràpid, eficient i apassionant!"
>
> #: C/about-ubuntu.xml:158(para)
> msgid ""
> "You can find out more about the philosophy of free software <ulink "
> "url=\"&gnu-philosophy;\">here</ulink>."
> msgstr "Podeu trobar més informació sobre la filosofia del programari
> lliure <ulink url=\"&gnu-philosophy;\">aquí</ulink>."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:162(title)
> msgid "The Difference"
> msgstr "La diferència"
>
> #: C/about-ubuntu.xml:163(para)
> msgid ""
> "There are many different operating systems based on Linux: Debian, SuSE,
> "
> "Gentoo, RedHat, and Mandriva are examples. Ubuntu is yet another
> contender "
> "in what is already a highly competitive world. So what makes Ubuntu "
> "different?"
> msgstr "Hi ha una gran diversitat de sistemes operatius basats en Linux,
> per exemple: Debian, SuSE, Gentoo, RedHat i Mandriva. Ubuntu és un altre
> competidor en el que és ja un món altament competitiu. Així doncs, què és el
> què fa Ubuntu diferent dels altres?"
>
> #: C/about-ubuntu.xml:169(para)
> msgid ""
> "Based on Debian, one of the most widely acclaimed, technologically
> advanced, "
> "and well-supported distributions, Ubuntu aims to create a distribution
> that "
> "provides an up-to-date and coherent Linux system for desktop and server "
> "computing. Ubuntu includes a number of carefully selected packages from
> the "
> "Debian distribution and retains its powerful package management system
> which "
> "allows easy installation and clean removal of programs. Unlike most "
> "distributions that ship with a large amount of software that may or may
> not "
> "be of use, Ubuntu's list of packages is reduced to a number of important
> "
> "applications of high quality."
> msgstr "Basat en Debian, una de les distribucions més àmpliament valorada,
> tecnològicament més avançada i amb el millor suport, Ubuntu té com a
> objectiu crear una distribució d'un sistema Linux actualitzada i coherent
> per a escriptori i servidors. Ubuntu inclou un nombre de paquets
> seleccionats amb cura de la distribució Debian, i manté el seu potent
> sistema de gestió de paquets, que permet una fàcil instal·lació i una bona
> eliminació de programes. Al contrari que la majoria de distribucions que
> porten una gran quantitat de programari que pot o no ser útil, la llista
> dels paquets d'Ubuntu es redueix a un nombre d'aplicacions importants d'alta
> qualitat."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:183(para)
> msgid ""
> "By focusing on quality, Ubuntu produces a robust and feature-rich
> computing "
> "environment that is suitable for use in both home and commercial "
> "environments. The project takes the time required to focus on finer
> details "
> "and is able to release a version featuring the latest and greatest of "
> "today's software once every 6 months. Ubuntu is available in flavours for
> "
> "the i386 (386/486/Pentium(II/III/IV) and Athlon/Duron/Sempron
> processors), "
> "AMD64 (Athlon64, Opteron, and new 64-bit Intel processors), and PowerPC "
> "(iBook/Powerbook, G4 and G5) architectures."
> msgstr "En centrar-se en la qualitat, Ubuntu produeix un entorn informàtic
> robust i ric en possibilitats que és apte per a l'ús tant en entorns privats
> com comercials. El projecte es pren el temps necessari per centrar-se en els
> detalls més precisos i està capacitat per llançar cada sis mesos una nova
> versió que contingui les últimes i millors versions del programari actual.
> Ubuntu està preparat per ser utilitzat en arquitectures i386 (processadors
> 386/486/Pentium (II/III/IV) i Athlon/Duron/Sempron), AMD64 (processadors
> Athlon64, Opteron, i els nous processadors de 64 bits d'Intel) i PowerPC
> (iBook/Powerbook, G4 i G5)."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:197(title)
> msgid "The Desktop"
> msgstr "L'escriptori"
>
> #: C/about-ubuntu.xml:198(para)
> msgid ""
> "The default desktop environment for Ubuntu is <ulink "
> "url=\"&gnome;\">GNOME</ulink>, a leading UNIX and Linux desktop suite and
> "
> "development platform."
> msgstr "L'entorn d'escriptori per defecte a Ubuntu és el <ulink
> url=\"&gnome;\">GNOME</ulink>, un paquet d'escriptori i plataforma de
> desenvolupament líder a UNIX i Linux."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:202(para)
> msgid ""
> "Another leading UNIX and Linux desktop is <ulink
> url=\"&kde;\">KDE</ulink>. "
> "The <ulink url=\"&kubuntu-main;\">Kubuntu</ulink> project offers Ubuntu "
> "users an alternative choice to the default GNOME desktop environment.
> Thanks "
> "to the efforts of the Kubuntu team, Ubuntu users are now able to install
> and "
> "use the KDE desktop easily on their system. To get a working install of "
> "Kubuntu on an Ubuntu install, install the <application>kubuntu-"
> "desktop</application> package. Once kubuntu-desktop is installed, one can
> "
> "choose to use either a Gnome or KDE desktop environment."
> msgstr "Un altre dels principals entorns d'escriptori líders d'UNIX i
> Linux és el <ulink url=\"&kde;\">KDE</ulink>. El projecte <ulink
> url=\"&kubuntu-main;\">Kubuntu</ulink> ofereix als usuaris d'Ubuntu una
> alternativa a l'escriptori per defecte, el GNOME. Gràcies als esforços de
> l'equip de Kubuntu, els usuaris d'Ubuntu tenen la possibilitat d'instal·lar
> i fer servir l'escriptori KDE fàcilment al seu sistema. Per fer funcionar
> Kubuntu en un Ubuntu ja instal·lat, heu d'instal·lar-hi el paquet
> <application>kubuntu-desktop</application>. Una vegada kubuntu-desktop
> estigui instal·lat, podreu escollir entre l'entorn d'escriptori GNOME i el
> KDE."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:216(title)
> msgid "Version and Release Numbers"
> msgstr "Versió i números de llançament"
>
> #: C/about-ubuntu.xml:217(para)
> msgid ""
> "The Ubuntu version numbering scheme is based on the date we release a "
> "version of the distribution. The version number comes from the year and "
> "month of the release rather than reflecting the actual version of the "
> "software. Our first release (Warty Warthog) was in October 2004 so its "
> "version was 4.10. This version (&distro-version;) was released in
> &distro-"
> "release-date; so its version number is &distro-rev;."
> msgstr ""
> "L'esquema de numeració de versions d'Ubuntu es basa en la data en què
> llancem una versió de la distribució. El número de la versió, més que
> reflectir la versió actual del programari, prové de l'any i del mes del seu
> llançament. El nostre primer llançament (Warty Warthog) tingué lloc
> l'octubre del 2004, i així la seva versió fou la 4.10. Aquesta versió
> (&distro-version;) fou llançada el &distro-"
> "release-date;, i per tant el seu número de versió és el &distro-rev;."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:227(title)
> msgid "Backing and Support"
> msgstr "Recolzament i suport"
>
> #: C/about-ubuntu.xml:228(para)
> msgid ""
> "Ubuntu is maintained by a quickly growing community. The project is "
> "sponsored by <ulink url=\"&canonical-url;\">Canonical Ltd.</ulink>, a "
> "holding company founded by Mark Shuttleworth. Canonical employs the core
> "
> "Ubuntu developers and offers support and consulting services for Ubuntu."
> msgstr "Ubuntu és mantingut per una comunitat que creix ràpidament. El
> projecte està patrocinat per <ulink url=\"&canonical-url;\">Canonical
> Ltd.</ulink>, una companyia de cartera fundada per Mark Shuttleworth.
> Canonical dóna feina als principals desenvolupadors d'Ubuntu i ofereix
> suport i serveis d'assessoria a Ubuntu."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:235(para)
> msgid ""
> "Canonical Ltd also sponsors a number of other Open Source software
> projects, "
> "about which more information can be found on the <ulink
> url=\"&canonical-"
> "url;\">Canonical website</ulink>."
> msgstr ""
> "Canonical Ltd. també patrocina altres projectes de programari de codi
> obert, dels quals trobareu més informació al <ulink url=\"&canonical-"
> "url;\">lloc web de Canonical</ulink>."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:239(title)
> msgid "What is Linux?"
> msgstr "Què és Linux?"
>
> #: C/about-ubuntu.xml:240(para)
> msgid ""
> "The <ulink url=\"&kernel;\">Linux kernel</ulink>, pronounced 'lee-nucks'
> is "
> "the heart of the Ubuntu operating system. A kernel is an important part
> of "
> "any operating system, providing the communication bridge between hardware
> "
> "and software."
> msgstr "El <ulink url=\"&kernel;\">nucli Linux</ulink> és el cor del
> sistema operatiu Ubuntu. El nucli és una part important de tot sistema
> operatiu, que proporciona el pont de comunicació entre el maquinari i el
> programari."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:246(para)
> msgid ""
> "Linux was brought to life in 1991 by a Finnish student named Linus
> Torvalds. "
> "At the time, it would run only on i386 systems, and was essentially an "
> "independently created clone of the UNIX kernel, intended to take
> advantage "
> "of the then-new i386 architecture."
> msgstr "Linux va arribar al món el 1991 de la mà d'un estudiant finès,
> Linus Torvalds. En aquell temps només funcionava en sistemes i386 i era
> bàsicament un clon del nucli UNIX creat de manera independent, pensat per
> aprofitar l'arquitectura i386, que era llavors una novetat."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:252(para)
> msgid ""
> "Nowadays, thanks to a substantial amount of development effort by people
> all "
> "around the world, Linux runs on virtually every modern architecture."
> msgstr "Avui dia, gràcies als grans esforços dedicats al desenvolupament
> per part de gent de tot el món, es pot fer funcionar Linux en gairebé
> qualsevol arquitectura moderna."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:256(para)
> msgid ""
> "The Linux kernel has gained an ideological importance as well as a
> technical "
> "one. There is an entire community of people who believe in the ideals of
> "
> "free software and spend their time helping to make open source technology
> as "
> "good as it can be."
> msgstr "El nucli Linux ha adquirit una gran importància ideològica i
> tècnica. Hi ha tota una comunitat de gent que creu en els ideals del
> programari lliure i que dedica el seu temps a ajudar que la tecnologia de
> codi obert sigui tan bona com sigui possible."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:261(para)
> msgid ""
> "People in this community gave rise to initiatives such as Ubuntu,
> standards "
> "committees that shape the development of the Internet, organizations like
> "
> "the Mozilla Foundation, responsible for creating Mozilla Firefox, and "
> "countless other software projects from which you've certainly benefited
> in "
> "the past."
> msgstr "Les persones d'aquesta comunitat han donat lloc a iniciatives com
> Ubuntu, comitès d'estàndards que donen forma al desenvolupament d'Internet,
> organitzacions com la Fundació Mozilla, responsable de crear el Mozilla
> Firefox, i un nombre incomptable d'altres projectes de programari dels quals
> ja us heu beneficiat."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:267(para)
> msgid ""
> "The spirit of open source, commonly attributed to Linux, is influencing "
> "software developers and users everywhere to drive communities with common
> "
> "goals."
> msgstr "L'esperit del codi obert, generalment atribuït a Linux, influencia
> els desenvolupadors de programari i els usuaris d'arreu a organitzar
> comunitats amb objectius comuns."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:273(title)
> msgid "What is GNU?"
> msgstr "Què és GNU?"
>
> #: C/about-ubuntu.xml:274(para)
> msgid ""
> "The <emphasis>GNU Project</emphasis>, pronounced "guh-noo", was launched
> in "
> "1984 to develop a complete UNIX style operating system which is comprised
> of "
> "free software: the GNU system. Variants of the GNU operating system,
> which "
> "use the Linux kernel, are now widely used."
> msgstr "El <emphasis>Projecte GNU</emphasis> fou iniciat el 1984 per
> desenvolupar un sistema operatiu de tipus UNIX complet, basat en programari
> lliure: el sistema GNU. Actualment s'ha estès l'ús de tot un seguit de
> variants del sistema operatiu GNU que fan servir el nucli Linux."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:280(para)
> msgid ""
> "The GNU project is closely linked to the philosophy of free software,
> which "
> "is central to the projects that derive from it, such as Ubuntu. The
> concept "
> "of free software is explained at <xref linkend=\"free-software\"/>."
> msgstr "El projecte GNU està íntimament lligat a la filosofia del
> programari lliure, que és central per als projectes que se'n deriven, com
> per exemple Ubuntu. El concepte de programari lliure s'explica a <xref
> linkend=\"free-software\"/>."
>
> #: C/about-ubuntu.xml:0(None)
> msgid "translator-credits"
> msgstr ""
> "Jaume Villalba <javs at tinet.cat>, 2006\n"
> "Pau Amaro-Seoane <all.i.pebre at gmail.com>, 2006\n"
> "Eduard Ereza <ereza at catsub.net>, 2006"
>
>
>
> --
> Ubuntu-l10n-ca mailing list
> Ubuntu-l10n-ca at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-ca
>
>
>


-- 
Jordi Irazuzta Cardús
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20061009/d941969e/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list