[ubuntu-dk] Referat af generalforsamling 2018

Daniel Ejsing-Duun daniel at zilvador.dk
Tir Maj 29 18:06:24 UTC 2018


Kære alle

Nedenfor findes referat af Generalforsamling for 2018 i Foreningen af
danske Ubuntubrugere.

Mødeloggen kan findes her:
https://irclogs.ubuntu.com/2018/05/29/%23ubuntu-dk-moede.html

Indkaldelsen findes her:
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/2018-February/002998.html


*Tilstedeværende*
* sbc
* Momsemor
* Ajenbo
* Klumben
* Zilvador

*Dagsorden**
*   * Valg af dirigent
   * Valg af referent
   * Valg af stemmetællere
   * Formandens beretning
   * Regnskabsaflæggelse
   * Behandling af indkomne forslag
   * Godkendelse af budget
   * Valg af bestyrelse
       - Valg af Formand (lige år)
       - Valg af max 7 menige bestyrelsesmedlemmer (2-4 i lige år) og 2 suppleanter
       - Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
       - Valg af LoCo-kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)
   * Eventuelt


   * *Valg af dirigent*
Sbc blev valgt som dirigent
   * *Valg af referent*
Zilvador blev valgt som referent
   * *Valg af stemmetællere*
Momsemor og Ajenbo blev udvalgt
   * *Formandens beretning*
Sbc fortalte kort om året, der er gået. Tilsvarende til tidligere år uden meget aktivitet ud over forum, hjemmeside samt release-party og andre lokale aktiviteter i Jylland
   * *Regnskabsaflæggelse*
Regnskab blev vist. Der blev spurgt til gebyrer og bankaftale. Regnskab blev dernæst godkendt.
   * *Behandling af indkomne forslag*
Der var ingen indkomne forslag. Punkt springes over.
   * *Godkendelse af budget*
Kommentar til, at gebyrer kunne tilføjes, men budget ellers godkendt.
   * *Valg af bestyrelse*
       - _Valg af Formand (lige år)_
sbc stillede op som den eneste og blev valgt
       - _Valg af max 7 menige bestyrelsesmedlemmer (2-4 i lige år) og 2 suppleanter_
Ajenbo og Momsemor stillede op igen til bestyrelsen. Lars var ikke tilstedeværende og kunne derfor ikke genvælges.
       - _Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)_
Der var ingen med, som ikke var med i bestyrelsen. Sbc vil spørge Christian Arvai, om han vil tage et år mere.
       - _Valg af LoCo-kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)_
Zilvador og Ajenbo stillede op. Zilvador meddelte, at han gerne overlod posten til Ajenbo for at få nye hænder på. Ajenbo blev dermed valgt som LoCo-kontakt.
   * *Eventuelt*
Zilvador foreslog fjernelse af vedtægternes paragraf 6, stk. 3, da det ikke reelt udføres. Der var ingen meninger imod og det vil blive taget med som forslag til næste generalforsamling.

-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/attachments/20180529/afd6af79/attachment.html>


Mere information om maillisten ubuntu-dk.