[ubuntu-dk] Referat af generalforsamling 2018

Daniel Ejsing-Duun daniel at zilvador.dk
Tir Maj 29 18:32:42 UTC 2018


Hej igen

Mindre opdatering. Rettelse til linksene herunder. Tak Jannie :)

Venlig hilsen,
Daniel

Den 29-05-2018 kl. 20:06 skrev Daniel Ejsing-Duun:
> Kære alle
>
> Nedenfor findes referat af Generalforsamling for 2018 i Foreningen af
> danske Ubuntubrugere.
>
> Mødeloggen kan findes her:
> https://irclogs.ubuntu.com/2018/05/29/%23ubuntu-dk-moede.html
>
> Indkaldelsen findes her:
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/2018-February/002998.html
>
>
> *Tilstedeværende*
> * sbc
> * Momsemor
> * Ajenbo
> * Klumben
> * Zilvador
>
> *Dagsorden**
> *   * Valg af dirigent
>   * Valg af referent
>   * Valg af stemmetællere
>   * Formandens beretning
>   * Regnskabsaflæggelse
>   * Behandling af indkomne forslag
>   * Godkendelse af budget
>   * Valg af bestyrelse
>       - Valg af Formand (lige år)
>       - Valg af max 7 menige bestyrelsesmedlemmer (2-4 i lige år) og 2 suppleanter
>       - Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
>       - Valg af LoCo-kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)
>   * Eventuelt
>
>
>   * *Valg af dirigent*
> Sbc blev valgt som dirigent
>   * *Valg af referent*
> Zilvador blev valgt som referent
>   * *Valg af stemmetællere*
> Momsemor og Ajenbo blev udvalgt
>   * *Formandens beretning*
> Sbc fortalte kort om året, der er gået. Tilsvarende til tidligere år uden meget aktivitet ud over forum, hjemmeside samt release-party og andre lokale aktiviteter i Jylland
>   * *Regnskabsaflæggelse*
> Regnskab blev vist. Der blev spurgt til gebyrer og bankaftale. Regnskab blev dernæst godkendt.
>   * *Behandling af indkomne forslag*
> Der var ingen indkomne forslag. Punkt springes over.
>   * *Godkendelse af budget*
> Kommentar til, at gebyrer kunne tilføjes, men budget ellers godkendt.
>   * *Valg af bestyrelse*
>       - _Valg af Formand (lige år)_
> sbc stillede op som den eneste og blev valgt
>       - _Valg af max 7 menige bestyrelsesmedlemmer (2-4 i lige år) og 2 suppleanter_
> Ajenbo og Momsemor stillede op igen til bestyrelsen. Lars var ikke tilstedeværende og kunne derfor ikke genvælges.
>       - _Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)_
> Der var ingen med, som ikke var med i bestyrelsen. Sbc vil spørge Christian Arvai, om han vil tage et år mere.
>       - _Valg af LoCo-kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)_
> Zilvador og Ajenbo stillede op. Zilvador meddelte, at han gerne overlod posten til Ajenbo for at få nye hænder på. Ajenbo blev dermed valgt som LoCo-kontakt.
>   * *Eventuelt*
> Zilvador foreslog fjernelse af vedtægternes paragraf 6, stk. 3, da det ikke reelt udføres. Der var ingen meninger imod og det vil blive taget med som forslag til næste generalforsamling.
>
>
>

-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/attachments/20180529/d4e0e9b3/attachment.html>


Mere information om maillisten ubuntu-dk.