[ubuntu-dk] Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 29. maj 2018

Søren Bredlund Caspersen soeren.b.c at gmail.com
Lør Feb 17 19:41:08 UTC 2018


Kære medlemmer af Foreningen af danske Ubuntubrugere.

Hermed indkaldes til generalforsamling for 2018.

Generalforsamlingen foregår tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 19.00 i
#ubuntu-dk-moede IRC kanalen på Freenode netværket.

For generalforsamlingen er der følgende dagsordenen


Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse
Behandling af indkomne forslag
Godkendelse af budget
Valg af bestyrelse
 - Valg af Formand (lige år)
 - Valg af max 7 menige bestyrelsesmedlemmer (2-4 i lige år) og 2 suppleanter
 - Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
 - Valg af LoCo-kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)
Eventuelt


Forslag til generalforsamlingen, forslag om vedtægtsændringer og
opstilling til tillidsposter skal sendes til formanden og/eller
bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen (altså senest mandag
d. 21. maj 2018 enten her på mail-listen, direkte til mig på
soeren.b.c at gmail.com eller til bestyrelsen på bestyrelse at ubuntudanmark.dk).


Foreningens vedtægter kan i øvrigt findes her:
https://github.com/soeren-b-c/UbuntuDK/blob/master/vedt%C3%A6gter.md
Oversigt over den nuværende bestyrelse findes her:
https://github.com/soeren-b-c/UbuntuDK/blob/master/Bestyrelse.md

Adgang til IRC kanalen kan opnås gennem nedenstående link:
http://webchat.freenode.net/?channels=ubuntu-dk-moedeMvh.
SørenMere information om maillisten ubuntu-dk.