[ubuntu-dk] Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 29. maj 2018

Søren Bredlund Caspersen soeren.b.c at gmail.com
Fre Maj 25 08:30:03 UTC 2018


Endelig følger her budget for 2018 og regnskab for 2017.

Vi ses på tirsdag :)

Mvh.
Søren


2018-05-24 15:55 GMT+02:00 Søren Bredlund Caspersen <soeren.b.c at gmail.com>:
> Kære medlemmer af Foreningen af danske Ubuntubrugere.
>
>
> Angående generalforsamlingen tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 19.00 kan jeg
> oplyse at der ikke er kommet forslag fra medlemmer, vedtægtsændringer
> eller opstillinger til tillidsposter.
>
> Vi håber dog at nogen af de fremmødte på dagen kan lokkes til de
> tillidsposter der er på valg. :)
>
>
> Vi ses på tirsdag i #ubuntu-dk-moede til generalforsamling.
>
>
> For info om den nuværende bestyrelse, vores vedtægter osv., se:
> https://github.com/soeren-b-c/UbuntuDK/blob/master/Bestyrelse.md
> https://github.com/soeren-b-c/UbuntuDK/blob/master/vedt%C3%A6gter.md
>
>
>
> Mvh.
> Søren
>
> 2018-02-17 20:41 GMT+01:00 Søren Bredlund Caspersen <soeren.b.c at gmail.com>:
>> Kære medlemmer af Foreningen af danske Ubuntubrugere.
>>
>> Hermed indkaldes til generalforsamling for 2018.
>>
>> Generalforsamlingen foregår tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 19.00 i
>> #ubuntu-dk-moede IRC kanalen på Freenode netværket.
>>
>> For generalforsamlingen er der følgende dagsordenen
>>
>>
>> Valg af dirigent
>> Valg af referent
>> Valg af stemmetællere
>> Formandens beretning
>> Regnskabsaflæggelse
>> Behandling af indkomne forslag
>> Godkendelse af budget
>> Valg af bestyrelse
>>  - Valg af Formand (lige år)
>>  - Valg af max 7 menige bestyrelsesmedlemmer (2-4 i lige år) og 2 suppleanter
>>  - Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
>>  - Valg af LoCo-kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)
>> Eventuelt
>>
>>
>> Forslag til generalforsamlingen, forslag om vedtægtsændringer og
>> opstilling til tillidsposter skal sendes til formanden og/eller
>> bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen (altså senest mandag
>> d. 21. maj 2018 enten her på mail-listen, direkte til mig på
>> soeren.b.c at gmail.com eller til bestyrelsen på bestyrelse at ubuntudanmark.dk).
>>
>>
>> Foreningens vedtægter kan i øvrigt findes her:
>> https://github.com/soeren-b-c/UbuntuDK/blob/master/vedt%C3%A6gter.md
>> Oversigt over den nuværende bestyrelse findes her:
>> https://github.com/soeren-b-c/UbuntuDK/blob/master/Bestyrelse.md
>>
>> Adgang til IRC kanalen kan opnås gennem nedenstående link:
>> http://webchat.freenode.net/?channels=ubuntu-dk-moede
>>
>>
>>
>> Mvh.
>> Søren
-------------- næste del --------------
En vedhæftet fil der ikke var tekst, er blevet fjernet...
Navn: regnskab_2017.pdf
Type: application/pdf
Størrelse: 71677 bytes
Beskrivelse: ikke tilgængelig
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/attachments/20180525/d72253ed/attachment-0001.pdf>


Mere information om maillisten ubuntu-dk.