[ubuntu-dk] Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 29. maj 2018

Søren Bredlund Caspersen soeren.b.c at gmail.com
Tor Maj 24 13:55:05 UTC 2018


Kære medlemmer af Foreningen af danske Ubuntubrugere.


Angående generalforsamlingen tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 19.00 kan jeg
oplyse at der ikke er kommet forslag fra medlemmer, vedtægtsændringer
eller opstillinger til tillidsposter.

Vi håber dog at nogen af de fremmødte på dagen kan lokkes til de
tillidsposter der er på valg. :)


Vi ses på tirsdag i #ubuntu-dk-moede til generalforsamling.


For info om den nuværende bestyrelse, vores vedtægter osv., se:
https://github.com/soeren-b-c/UbuntuDK/blob/master/Bestyrelse.md
https://github.com/soeren-b-c/UbuntuDK/blob/master/vedt%C3%A6gter.mdMvh.
Søren

2018-02-17 20:41 GMT+01:00 Søren Bredlund Caspersen <soeren.b.c at gmail.com>:
> Kære medlemmer af Foreningen af danske Ubuntubrugere.
>
> Hermed indkaldes til generalforsamling for 2018.
>
> Generalforsamlingen foregår tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 19.00 i
> #ubuntu-dk-moede IRC kanalen på Freenode netværket.
>
> For generalforsamlingen er der følgende dagsordenen
>
>
> Valg af dirigent
> Valg af referent
> Valg af stemmetællere
> Formandens beretning
> Regnskabsaflæggelse
> Behandling af indkomne forslag
> Godkendelse af budget
> Valg af bestyrelse
>  - Valg af Formand (lige år)
>  - Valg af max 7 menige bestyrelsesmedlemmer (2-4 i lige år) og 2 suppleanter
>  - Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
>  - Valg af LoCo-kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)
> Eventuelt
>
>
> Forslag til generalforsamlingen, forslag om vedtægtsændringer og
> opstilling til tillidsposter skal sendes til formanden og/eller
> bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen (altså senest mandag
> d. 21. maj 2018 enten her på mail-listen, direkte til mig på
> soeren.b.c at gmail.com eller til bestyrelsen på bestyrelse at ubuntudanmark.dk).
>
>
> Foreningens vedtægter kan i øvrigt findes her:
> https://github.com/soeren-b-c/UbuntuDK/blob/master/vedt%C3%A6gter.md
> Oversigt over den nuværende bestyrelse findes her:
> https://github.com/soeren-b-c/UbuntuDK/blob/master/Bestyrelse.md
>
> Adgang til IRC kanalen kan opnås gennem nedenstående link:
> http://webchat.freenode.net/?channels=ubuntu-dk-moede
>
>
>
> Mvh.
> SørenMere information om maillisten ubuntu-dk.