[ubuntu-dk] Fwd: Oversættelser (Pidgin: Proxy -> Mellemvært)

Kenneth Nielsen k.nielsen81 at gmail.com
Man Sep 22 12:55:51 BST 2008


Den 18. sep. 2008 11.56 skrev Soren Hansen <soren at ubuntu.com>:

> On Thu, Sep 18, 2008 at 11:06:05AM +0200, Kenneth Nielsen wrote:
> > > Har lige kigget lidt på oversættelsen af Pidgin.  "Proxy" er
> > > gennemgående oversat til "Mellemvært". Bør det ikke bare hedde
> > > "Proxy" på dansk?
> > >
> > >
> > Som du kan se[1] har vores ordliste begge ord, men det er proxy der er
> det
> > anbefalede. Jeg selv foretrækker også proxy.
> >
> > MVH Kenneth Nielsen
> >
> > [1] http://www.klid.dk/dansk/ordlister/ordliste.html#p
>
> *suk*
>
> >> I IT-kredse er engelskkundskaber allestedsnærværende. Formålet med at
> >> oversætte er mig bekendt at gøre folk, der ikke behersker
> >> originalsproget i stand til at forstå, hvad der foregår.
> > Ikke nødvendigvis, det kommer lidt anpå hvordan du definerer din
> > målgruppe.  Hvis du har folk som overhovedet ikke kan engelsk som
> > målgruppe, så ja, der vil det være en fordel at så mange ord står på
> > "rigtig" dansk som muligt, men hvis du som målgruppe har de folk som
> > godt kan engelsk, men som bare foretrækker at deres software er på
> > dansk (en betydeligt større målgruppe forestiller jeg mig), så kan
> > sådanne ord (ikke nødvendigvis mellemvært men f.eks. inddata i stedet
> > for input og diverse bud på hvordan man kunne oversætte streame som
> > udsagnsord) komme til at virke som komiske fordanskninger som i sidste
> > ende gør at man skifter tilbage til engelsk.
>
> Den eneste grund til at det forekommer komisk, er at der ikke er andre,
> der har haft nosser til at oversætte skidtet ordentligt før. Vi synes i
> dag, at "printer" er det eneste rigtige ord for sådan en uddataenhed,
> der kan skrive ting på papir, og cookie virker også helt naturligt for
> disse små stykker information, din webbrowser kan opbevare om
> forskellige ting.


Ja det kan man selvfølgelig mene men det løb er kørt, uanset hvor meget vi
end gerne ville have det er det IKKE FOSS-samfundet i danmark der sætter
standarden for terminologien og ej heller har vi en position der gør os i
stand til det. Tværtimod, ved at insistere på en sprogbrug som ikke er
udbredt blandt befolkningen i helhed gør vi bare os selv til en minoritet i
en minoritet og det gør altså ikke underværker for konkurrencedygtigheden.

Min tese er, at "cookie" forekom lige så komplet latterligt for en
> engelsktalende i starten, som "småkage" ville gøre for en dansker, hvis
> det var det ord, vi valgte at bruge om samme begreb. Der er mig bekendt
> ingen logisk sammenhæng mellem "cookie" og begrebet "lille mængde
> information, der udveklses mellem forskellige entiteter", der skulle
> gøre "cookie" mere naturligt og mindre latterligt for en engelsktalende
> end "småkage" ville være for en dansktalende.


Ja det er alt sammen rigtigt nok bort set fra at du ikke sammenligne de to
ting. For "cookie" blev dannet uden indflydelse udefra hvilket desværre
aldrig er tilfældet for danske IT-ord.

Før der var printere til, betød "to print" for en engelsktalende "at
> skrive med blokbogstaver". Jeg forestiller mig ikke, at det var en stor
> overraskelse, at en maskine, der kunne gøre det samme kom til at hedde
> en "printer". På dansk har "at printe" opnået den generelle betydning af
> "at omdanne informationer til tryk på et stykke papir". Jeg tror dette
> begreb er hvermandseje nok, og "printe" har heller ikke samme tydelige
> udenlandske klang som "proxy" har, så det er nok kommet for at blive.
>
> "Proxy" derimod.. Jeg ser ingen grund til ikke at oversætte det til
> "mellem<et eller andet>". Ordet "proxy" i sig selv klinger ikke dansk og
> er rendyrket vrøvl for alle andre end dem, der haft misfornøjelsen af at
> rode rundt med deres webbrowsers netværksindstillinger, eller som er
> meget gode til engelsk, og ved, at det betyder en "mellempart" af en art
> (og sidstnævnte gruppe vil nok selv undre sig over, at det ikke er
> blevet oversat, når nu de faktisk havde valgt "Dansk" som sprog under
> installationen).  Den *eneste* undskyldning for at holde fast i det, er
> at det er det, man oftest kalder det. Ja, det kan da godt være, men det
> er nu sjældent noget specielt godt argument på egen hånd.  Oftest kører
> man også Windows på sin computer, men det lader de fleste af os ikke os
> kontrollere af.
>
> > Min personlige bud på dette, er at prøve at finde en balance hvor man
> > strækker sig så langt som det er nødvendigt for den anden gruppe (også
> > fordi det er der man finder potentielle bidragydere til
> > oversættelserne) og så må den første gruppe tage den byrde det er at
> > lære sig de engelske fremmedord relateret til software.
>
> Så synes jeg helt ærligt, at vi lige så godt kan lade være med at
> oversætte.


Hvorfor dog det, det vil da stadigvæk komme den anden målgruppe jeg snakkede
om til gode.

Det kan godt være, at folk vil grine eller tage sig til hovedet over det
> for en stund. Jeg er villig til vædde anseelige summer på, at
> engelsktalende grinede og tog sig til hovedet over, at deres webbrowser
> gerne ville gemme en småkage for dem de første 20-30 gange, de hørte om
> det. Det går over.


Jeg tvivler. Jeg har brugt FOSS på dansk i godt og vel 3 år nu og jeg bidder
mig stadig i tungen når jeg ser inddata, skript (dansk-gruppens eget
opfundne *SUK*), e-brev/e-post og de evendeligt klodsede formuleringer med
at "hente" eller "overføre" som udelukkende eksistere for at undgå at bruge
ordet download.

Hvad angår prioriteringen mellem de to målgrupper, som jeg sagde tidligere,
da mener jeg at den første gruppe må bringe et lille offer til fordel for
den anden gruppe, simpelthen fordi den er så lille. For at illustere det kan
jeg gøre opmærksom på at jeg, mens jeg har oversat for dansk-gruppen når
samtalen er faldet på det, har snakket med i hvet fald 5 personer som helt
har opgivet at bruge FOSS på dansk pga. fornævnte klodsethed, uderligere i
hvert fald 5 personer som bruger det på dansk men bandet over de ord der
ligger til grund for førnævnte klodsethed (disse er som en lille sidebonus
så også personer som jeg ikke kan prøve at lokke til at være med til at
oversætte). Til sammenligning har jeg aldrig talt med en eneste person uden
for dansk-gruppen*, jeg har aldrig modtaget et eneste e-brev hverken
personligt eller via dansk-gruppen der takker os for den forholdsvis
puritanske holdning til dansk som vi oversætter ud fra. Det er ikke fordi
jeg har brug for tak, det er ikke derfor jeg oversætter, det er bare for at
illustrere målgruppernes relative størrelse.**

Jeg oversætter for at det skal være til gavn for så mange mennesker som
muligt. Det gør jeg bedst, i hvert fald efter min egen mening, ved at
oversætte ligesom Dansk sprognævn laver ordbøger, nemlig ved at afspejle
sproget sådan som det eksistere ikke ved at opfinde det.

MVH Kenneth Nielsen

* Ud over evt. dig
** Jeg er klar over at det er et tyndt statiskisk grundlag, både pga. af
antallene af "prøver" og fordi jeg selv er en 27 årig akedemiker, så det
giver selvfølgelig noget af en skævridning i prøveudtagelsen, men jeg tror
nu stadig at tendensen er nogen lunde rigtig nok. Hvad med dig selv, hvad
siger dine erfaringer dig?


Mere information om maillisten ubuntu-dk.