[ubuntu-dk] Fwd: Oversættelser (Pidgin: Proxy -> Mellemvært)

Soren Hansen soren at ubuntu.com
Ons Sep 24 11:58:36 BST 2008


On Mon, Sep 22, 2008 at 01:55:51PM +0200, Kenneth Nielsen wrote:
>> Den eneste grund til at det forekommer komisk, er at der ikke er
>> andre, der har haft nosser til at oversætte skidtet ordentligt før.
>> Vi synes i dag, at "printer" er det eneste rigtige ord for sådan en
>> uddataenhed, der kan skrive ting på papir, og cookie virker også helt
>> naturligt for disse små stykker information, din webbrowser kan
>> opbevare om forskellige ting.
> Ja det kan man selvfølgelig mene men det løb er kørt,

Hvad baserer du det på? Et argument, der udelukkende baseres på, at "det
er ikke sådan alle mulige andre gør det" vinder ikke megen hævd i
FOSS-sammenhænge. Alle mulige andre kører Windows, bruger Word og
Internet Explorer, udveksler filer i OOXML-format ved at bruge Outlook
og MSN Messenger.

Det betyder ikke nødvendigvis at vi skal gøre det samme.

> uanset hvor meget vi end gerne ville have det er det IKKE
> FOSS-samfundet i danmark der sætter standarden for terminologien og ej
> heller har vi en position der gør os i stand til det. 

Nej, vi sætter ikke standarden, men det betyder ikke nødvendigvis, at
man ikke man/må gøre noget anderledes. Bare fordi flest gør noget, så er
det ikke nødvendigvis det bedste. Bevares, det er heller ikke
nødvendigvis *ikke* det bedste. 

>> Min tese er, at "cookie" forekom lige så komplet latterligt for en
>> engelsktalende i starten, som "småkage" ville gøre for en dansker,
>> hvis det var det ord, vi valgte at bruge om samme begreb. Der er mig
>> bekendt ingen logisk sammenhæng mellem "cookie" og begrebet "lille
>> mængde information, der udveklses mellem forskellige entiteter", der
>> skulle gøre "cookie" mere naturligt og mindre latterligt for en
>> engelsktalende end "småkage" ville være for en dansktalende.
> Ja det er alt sammen rigtigt nok bort set fra at du ikke sammenligne
> de to ting. For "cookie" blev dannet uden indflydelse udefra hvilket
> desværre aldrig er tilfældet for danske IT-ord.

Jeg tror ikke helt, jeg forstår?

>>> Min personlige bud på dette, er at prøve at finde en balance hvor
>>> man strækker sig så langt som det er nødvendigt for den anden gruppe
>>> (også fordi det er der man finder potentielle bidragydere til
>>> oversættelserne) og så må den første gruppe tage den byrde det er at
>>> lære sig de engelske fremmedord relateret til software.
>> Så synes jeg helt ærligt, at vi lige så godt kan lade være med at
>> oversætte.
> Hvorfor dog det, 

Fordi du oversætter for folk, der ikke har brug for oversættelse.

>> Det kan godt være, at folk vil grine eller tage sig til hovedet over
>> det for en stund. Jeg er villig til vædde anseelige summer på, at
>> engelsktalende grinede og tog sig til hovedet over, at deres
>> webbrowser gerne ville gemme en småkage for dem de første 20-30
>> gange, de hørte om det. Det går over.
> Jeg tvivler. 

Fair nok. Det gør jeg ikke.

> Jeg har brugt FOSS på dansk i godt og vel 3 år nu og jeg bidder mig
> stadig i tungen når jeg ser inddata, skript (dansk-gruppens eget
> opfundne *SUK*), e-brev/e-post og de evendeligt klodsede formuleringer
> med at "hente" eller "overføre" som udelukkende eksistere for at undgå
> at bruge ordet download.

Jeg bliver også drønirriteret over oversættelser. Hver dag. Det er svært
at oversætte nøjagtigt og mundret, også selv om man snyder hjørner og
kun oversætter de nemme ord.

> Hvad angår prioriteringen mellem de to målgrupper, som jeg sagde tidligere,
> da mener jeg at den første gruppe må bringe et lille offer til fordel for
> den anden gruppe, simpelthen fordi den er så lille.

Det er ganske vist en noget skarp analogi, men hvad med folk, der har
fysiske handicap? Er det retfærdigt at sige, at de må bringe et lille
offer til fordel for os andre, simpelthen fordi der er så forholdsvis få
af dem? Hvis de eksempelvis kun har en hånd, men alle
standardgenvejstasterne var lavet sådan, at de er nemme for folk med to
hænder, men meget svære, hvis man kun har en?

> For at illustere det kan jeg gøre opmærksom på at jeg, mens jeg har
> oversat for dansk-gruppen når samtalen er faldet på det, har snakket
> med i hvet fald 5 personer som helt har opgivet at bruge FOSS på dansk
> pga. fornævnte klodsethed, uderligere i hvert fald 5 personer som
> bruger det på dansk men bandet over de ord der ligger til grund for
> førnævnte klodsethed (disse er som en lille sidebonus så også personer
> som jeg ikke kan prøve at lokke til at være med til at oversætte). 

Jeg er helt og aldeles enig i, at uhyggeligt mange engelsk->dansk
oversættelser er rent ud sagt håbløse[1]. I mange tilfælde er de i
bedste fald kunstige og i værste fald komplet misvisende og vildledende.
Tekniske oversættelser kræver, ud over den sædvanlige
oversættelsesmæssige omhu, et grundigt domænekendskab, samt at man er
konsekvent. Når man i samme styresystem, skrivebordsmiljø eller sågar
program kan se samme originalord oversat på mange forskellige måder, så
er det en stensikker opskrift på frustration, irritation og forvirring.
Oversættelser skal være naturlige, letforståelige, præcise og
konsekvente, alt sammen på en gang. Det er svært, uanset om man krydrer
med originale engelske udtryk og begreber eller ej.

> Til sammenligning har jeg aldrig talt med en eneste person uden for
> dansk-gruppen*, jeg har aldrig modtaget et eneste e-brev hverken
> personligt eller via dansk-gruppen der takker os for den forholdsvis
> puritanske holdning til dansk som vi oversætter ud fra.

Har I modtaget noget, der takkede jer for noget som helst andet? Ellers
er det et noget svagt argument.

Jeg ser ikke rigtigt for mig, at denne disussion kommer meget videre. Vi
har tydeligvis et helt fundamentalt forskelligt syn på formålet med
oversættelse. Jeg ser det som noget man gør for at gøre en gruppe
mennesker i stand til at benytte deres computer og forstå, hvad den
siger til dem, og hvis jeg forstår dig rigtigt, så mener du formålet er
at gøre systemet lidt mere hjemmevant for de fleste.

[1]: Det gør sig i øvrigt ikke kun gældende for FOSS eller inden for
IT-verdenen. Det er godt nok sjældent jeg ser et engelsksproget program
på TV, hvor jeg ikke mindst en gang må tage mig til hovedet over en
håbløs oversættelse.

-- 
Soren Hansen        | 
Virtualisation specialist | Ubuntu Server Team
Canonical Ltd.       | http://www.ubuntu.com/
-------------- næste del --------------
En vedhæftet fil der ikke var tekst, er blevet fjernet...
Navn    : ikke tilgængelig
Type    : application/pgp-signature
Størrelse : 315 bytes
Beskrivelse: Digital signature
URL    : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/attachments/20080924/e1624d72/attachment.pgp 


Mere information om maillisten ubuntu-dk.