[ubuntu-dk] Oversættelser (Pidgin: Proxy - > Mellemvært )

Soren Hansen soren at ubuntu.com
Tor Sep 18 09:44:57 BST 2008


On Thu, Sep 18, 2008 at 04:16:33AM -0400, Carsten Agger wrote:
>>> Har lige kigget lidt på oversættelsen af Pidgin. "Proxy" er
>>> gennemgående oversat til "Mellemvært". Bør det ikke bare hedde
>>> "Proxy" på dansk?
> > Hvorfor?
> Fordi det er almindelig tale? "Proxy" har vundet pænt indpas som
> fremmedord, i hvert fald i IT-kredse.

I IT-kredse er engelskkundskaber allestedsnærværende. Formålet med at
oversætte er mig bekendt at gøre folk, der ikke behersker
originalsproget i stand til at forstå, hvad der foregår.

> Hvis man endelig vil fordanske det, må man i hvert fald finde et bedre
> ord. "Mellemvært" giver ingen mening.

Aha? Forklar evt. hvad en "proxy" gør og forklar dernæst, hvorfor
"mellemvært" ikke er dækkende for den funktion (i hvert fald i en sådan
grad, at det "ingen mening" giver)?

> PS: Kunne vi evt. få sat "reply-to" til listen i Mailman-opsætningen?
> :-)

Nej :)

  http://lists.ubuntu-dk.org/pipermail/bestyrelse/2008-September/000011.html
  http://www.unicom.com/pw/reply-to-harmful.html

-- 
Soren Hansen        | 
Virtualisation specialist | Ubuntu Server Team
Canonical Ltd.       | http://www.ubuntu.com/
-------------- næste del --------------
En vedhæftet fil der ikke var tekst, er blevet fjernet...
Navn    : ikke tilgængelig
Type    : application/pgp-signature
Størrelse : 315 bytes
Beskrivelse: Digital signature
URL    : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/attachments/20080918/bb4f9229/attachment.pgp 


Mere information om maillisten ubuntu-dk.