[ubuntu-dk] Oversættelser (Pidgin: Proxy - > Mellemvært )

Per Kongstad p_kongstad at op.pl
Tor Sep 18 09:54:01 BST 2008


Hej alle,

Denne diskussion bør foregå måske på dansk at dansk-gruppen.dk, hvis I
gerne vil have dem med, der sætter standarden for de danske oversættelser.

Tilmelding kan ske via http://dansk-gruppen.dk/index.php?ID=4&lang=da

Med venlig hilsen

Per Kongstad

Soren Hansen wrote:
> On Thu, Sep 18, 2008 at 04:16:33AM -0400, Carsten Agger wrote:
>  
>>>> Har lige kigget lidt på oversættelsen af Pidgin. "Proxy" er
>>>> gennemgående oversat til "Mellemvært". Bør det ikke bare hedde
>>>> "Proxy" på dansk?
>>>>     
>>> Hvorfor?
>>>    
>> Fordi det er almindelig tale? "Proxy" har vundet pænt indpas som
>> fremmedord, i hvert fald i IT-kredse.
>>   
>
> I IT-kredse er engelskkundskaber allestedsnærværende. Formålet med at
> oversætte er mig bekendt at gøre folk, der ikke behersker
> originalsproget i stand til at forstå, hvad der foregår.
>
>  
>> Hvis man endelig vil fordanske det, må man i hvert fald finde et bedre
>> ord. "Mellemvært" giver ingen mening.
>>   
>
> Aha? Forklar evt. hvad en "proxy" gør og forklar dernæst, hvorfor
> "mellemvært" ikke er dækkende for den funktion (i hvert fald i en sådan
> grad, at det "ingen mening" giver)?
>
>  
>> PS: Kunne vi evt. få sat "reply-to" til listen i Mailman-opsætningen?
>> :-)
>>   
>
> Nej :)
>
>  http://lists.ubuntu-dk.org/pipermail/bestyrelse/2008-September/000011.html
>  http://www.unicom.com/pw/reply-to-harmful.html
>
>  Mere information om maillisten ubuntu-dk.