[Ubuntu-cat] restauració fallida

cubells vicent a vcubells.net
div gen 8 07:27:45 UTC 2021


El 8/1/21 a les 8:24, cubells ha escrit:
> El 7/1/21 a les 22:53, Joan Riudavets ha escrit:
>> executant el deja-up  en cònsola dona un  error desconegut però he
>> pescat això
>> Traceback (innermost last):
>>   File "/usr/bin/duplicity", line 106, in <module>
>>     with_tempdir(main)
>>   File "/usr/bin/duplicity", line 92, in with_tempdir
>>     fn()
>>   File "/usr/lib/python3/dist-packages/duplicity/dup_main.py", line
>> 1525, in main
>>     action = commandline.ProcessCommandLine(sys.argv[1:])
>>   File "/usr/lib/python3/dist-packages/duplicity/commandline.py", line
>> 1175, in ProcessCommandLine
>>     globals.backend = backend.get_backend(args[0])
>>   File "/usr/lib/python3/dist-packages/duplicity/backend.py", line 225,
>> in get_backend
>>     obj = get_backend_object(url_string)
>>   File "/usr/lib/python3/dist-packages/duplicity/backend.py", line 211,
>> in get_backend_object
>>     return factory(pu)
>>   File
>> "/usr/lib/python3/dist-packages/duplicity/backends/giobackend.py", line
>> 82, in __init__
>>     ensure_dbus()
>>   File
>> "/usr/lib/python3/dist-packages/duplicity/backends/giobackend.py", line
>> 37, in ensure_dbus
>>     output = p.communicate()[0].decode("utf8", errors="replace")
>>  AttributeError: 'str' object has no attribute 'decode'
> 
> 
> https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/duplicity/+bug/1855736
> 
> 


I aquest:

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/duplicity/+bug/1881926

-- 
Atentament, cubells.
--
Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat