[Ubuntu-cat] restauració fallida

cubells vicent a vcubells.net
div gen 8 07:29:13 UTC 2021


El 8/1/21 a les 8:27, cubells ha escrit:
> El 8/1/21 a les 8:24, cubells ha escrit:
>> El 7/1/21 a les 22:53, Joan Riudavets ha escrit:
>>> executant el deja-up  en cònsola dona un  error desconegut però he
>>> pescat això
>>> Traceback (innermost last):
>>>   File "/usr/bin/duplicity", line 106, in <module>
>>>     with_tempdir(main)
>>>   File "/usr/bin/duplicity", line 92, in with_tempdir
>>>     fn()
>>>   File "/usr/lib/python3/dist-packages/duplicity/dup_main.py", line
>>> 1525, in main
>>>     action = commandline.ProcessCommandLine(sys.argv[1:])
>>>   File "/usr/lib/python3/dist-packages/duplicity/commandline.py", line
>>> 1175, in ProcessCommandLine
>>>     globals.backend = backend.get_backend(args[0])
>>>   File "/usr/lib/python3/dist-packages/duplicity/backend.py", line 225,
>>> in get_backend
>>>     obj = get_backend_object(url_string)
>>>   File "/usr/lib/python3/dist-packages/duplicity/backend.py", line 211,
>>> in get_backend_object
>>>     return factory(pu)
>>>   File
>>> "/usr/lib/python3/dist-packages/duplicity/backends/giobackend.py", line
>>> 82, in __init__
>>>     ensure_dbus()
>>>   File
>>> "/usr/lib/python3/dist-packages/duplicity/backends/giobackend.py", line
>>> 37, in ensure_dbus
>>>     output = p.communicate()[0].decode("utf8", errors="replace")
>>>  AttributeError: 'str' object has no attribute 'decode'
>>
>>
>> https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/duplicity/+bug/1855736
>>
>>
> 
> 
> I aquest:
> 
> https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/duplicity/+bug/1881926
> 


I la possible solució:

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/duplicity/+bug/1881926/comments/1

-- 
Atentament, cubells.
--
Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat