[Ubuntu-cat] restauració fallida

cubells vicent a vcubells.net
div gen 8 07:24:44 UTC 2021


El 7/1/21 a les 22:53, Joan Riudavets ha escrit:
> executant el deja-up  en cònsola dona un  error desconegut però he
> pescat això
> Traceback (innermost last):
>   File "/usr/bin/duplicity", line 106, in <module>
>     with_tempdir(main)
>   File "/usr/bin/duplicity", line 92, in with_tempdir
>     fn()
>   File "/usr/lib/python3/dist-packages/duplicity/dup_main.py", line
> 1525, in main
>     action = commandline.ProcessCommandLine(sys.argv[1:])
>   File "/usr/lib/python3/dist-packages/duplicity/commandline.py", line
> 1175, in ProcessCommandLine
>     globals.backend = backend.get_backend(args[0])
>   File "/usr/lib/python3/dist-packages/duplicity/backend.py", line 225,
> in get_backend
>     obj = get_backend_object(url_string)
>   File "/usr/lib/python3/dist-packages/duplicity/backend.py", line 211,
> in get_backend_object
>     return factory(pu)
>   File
> "/usr/lib/python3/dist-packages/duplicity/backends/giobackend.py", line
> 82, in __init__
>     ensure_dbus()
>   File
> "/usr/lib/python3/dist-packages/duplicity/backends/giobackend.py", line
> 37, in ensure_dbus
>     output = p.communicate()[0].decode("utf8", errors="replace")
>  AttributeError: 'str' object has no attribute 'decode'


https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/duplicity/+bug/1855736


-- 
Atentament, cubells.
--
Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat