[Ubuntu-cat] Arrencada falla Slimbook Katana Linux Mint - initramfs -

dvd a enlloc.org dvd a enlloc.org
diu ago 4 15:41:05 UTC 2019


Aixo es per recuperar els meus fitxers, oi?

He fet primer
ubuntu a ubuntu:~$ dpkg -l | grep lvm2
ii liblvm2app2.2:amd64            2.02.176-4.1ubuntu3    
      amd64    LVM2 application library
ii liblvm2cmd2.02:amd64            2.02.176-4.1ubuntu3    
      amd64    LVM2 command library
ii lvm2                    2.02.176-4.1ubuntu3    
      amd64    Linux Logical Volume Manager

Estpa instalat, llaovrs...


He fet
root a ubuntu:/home/ubuntu# cryptsetup luksOpen /dev/sda3 elmeudisc
root a ubuntu:/home/ubuntu# vgchange -ay
root a ubuntu:/home/ubuntu# lvscan
root a ubuntu:/home/ubuntu#

Entenc que en aquest punt hauria de donar-me una ruta i no me la dona.


Una altra cosa que no entenc 'es on estic posant elmeudisc
Es un directori nou que estic creant? On? Al USB?
Despr's hauria de poder copiar els fitxers des d-alla?


A 04-08-2019 11:16, Pedro escrigué:
> Anem a canviar a un altre cosa (ho acabo de provar en un sistema de
> proves que tinc, disc xifrat en el instal·lador de debian i m'ha
> funcionat)
> 
> obre el LiveUSB i fes el següent
> 
> farem totes les comandes següents com a root
> 
>   sudo su
> 
> comprova si lvm2 està instal·lat:
> 
>   dpkg -l | grep lvm2
> 
> si no surten resultats, no el tens i necessites connexió internet i 
> instal·la'l
> 
>  apt install lvm2
> 
> desencripta el teu disc:
> 
>   cryptsetup luksOpen /dev/sda5 elmeudisc
> 
> si no et va potser és el /dev/sda3 ? (aquesta comanda si no funciona
> no passa res, diu que no és disc xifrat-LUKS i ja està)
> 
>   cryptsetup luksOpen /dev/sda3 elmeudisc
> 
> activa els discs LVM
> 
>   vgchange -ay
> 
> mira la ruta per muntar el disc
> 
>   lvscan
> 
> hauria de dir algo com /dev/host-vg/root  (en el meu cas), per tant:
> 
>   mount /dev/host-vg/root /mnt
> 
> ara en /mnt tens els teus fitxerets, comprova si tot OK i tal
> 
> quan acabis
> 
>   umount /mnt
> 
> també voldria que comprovessis el següent
> 
>   mount /dev/sd1 /mnt
> 
> i saber què hi ha a dins
> 
>   ls -1 /mnt
> 
> hi hauria d'haver cosetes com grub, initrd, vmlinuz (és la part no
> xifrada del disc per arrencar el sistema)Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat