[Ubuntu-cat] [equip] Manifest per la Fundació puntcat

Pol Marcet polmarcetsarda a gmail.com
dis set 30 14:55:30 UTC 2017


WOWOWOWOWOWOWO !!!
😂😂😂

El dia 30/09/2017 16.26, "Paco Rivière" <web at pacoriviere.cat> va escriure:

> Gràcies a tots ! Gran ressò del nostre Manifest!
>
> https://twitter.com/pacoriviere/status/913445477873483776?s=09
>
> *Ja tenim.... **7 retuits !!!👏👏*
>
> Paco Rivière กูร ปาโกะ
> http://paco.riviere.cat
>
> El dia 27 set. 2017 11:45, "Paco Rivière" <web at pacoriviere.cat> va
> escriure:
>
>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> FOR IMMEDIATE RELEASE
>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> *Text corregit i traducció*
>>
>> ORIGINAL VERSION
>>
>> Manifest en suport al Referèndum i l'autodeterminació
>> No existeix llibertat individual sense llibertat dels pobles.
>>
>> Degut als fets ocorreguts al nostre país aquests darrers dies, la
>> comunitat d'ubuntaires en català condemnem qualsevol acte de censura ja
>> sigui pel tancament de pàgines web, les detencions, irrupcions en diaris i
>> mitjans de comunicació, els escorcolls d'impremtes, el control del correu,
>>
>> Manifestem:
>>
>> 1. Que el fet d'utilitzar algunes de les operadores troncals de
>> telecomunicacions per impedir l'accés a informació de pàgines webs que es
>> troben fora de l'estat i per tant lluny del seu abast per tancar-les,
>> atempta greument contra la neutralitat de la xarxa doncs creiem que aquesta
>> per disseny, des de la seva creació, flueix de manera lliure, sense
>> discriminacions en relació a l'origen, destí, protocol o contingut, i així
>> ha de seguir per garantir la igualtat i les llibertats de tothom.
>>
>> 2. Són especialment greus la detenció de Pep Masolive, director de
>> sistemes de la fundació puntCAT, així com l'intent de traslladar a la
>> fundació la càrrega de fer de censors en obligar-los a exercir una
>> monitorització del contingut de tots els dominis .cat.
>>
>> 3. Trobem preocupants i irregulars les detencions a persones particulars,
>> activistes i companys de professió, acusant-los entre altres coses de
>> malversació o amb models de denúncia per narcotràfic, pel sol fet de copiar
>> o difondre mitjans d'accés alternatius a les webs amb informació sobre el
>> referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre.
>>
>> 4. A favor de la Llibertat d'expressió i dels Drets Humans.
>>
>> 5. Per una Internet Lliure i neutral.
>>
>> 6. Estem en desacord amb les accions empreses cap a la fundació puntCAT.
>>
>> 7. la nostra solidaritat i suport a la resta de detinguts, citats i
>> investigats.
>>
>> 8. Que l'única solució democràtica és consultar l'opinió en referèndum i
>> animem tothom a votar a favor de la llibertat i la democràcia.
>>
>> a 27 de setembre del 2017
>> Comunitat d'usuaris d'Ubuntu en català
>>
>> ---
>> ENGLISH VERSION
>>
>> Declaration in support of the Catalan Referendum and self-determination
>> There is no individual freedom without freedom of peoples.
>>
>> Due to the events that took place in Catalonia these last days, the
>> community of Ubuntu in Catalan condemns any act of censorship, either by
>> the closure of web pages, arrests, breaks in newspapers and the media,
>> printing slots, control of the mail,
>>
>> We declare:
>>
>> 1. The use of some of the main telecommunications operators to prevent
>> access to information on websites that are outside the state and therefore
>> far from its scope to close them, seriously impairs the neutrality of the
>> network because we believe that this design, from its creation, flows
>> freely, without discrimination in relation to the origin, destination,
>> protocol or content, and thus must continue to guarantee the equality and
>> freedom to everybody.
>>
>> 2. The arrest of Pep Masolive, director of systems of the puntCAT
>> foundation, and the attempt to transfer to the foundation the burden of
>> making censors is especially serious, forcing them to exercise the
>> monitoring of the content of all domains .cat
>>
>> 3. We find troubling and irregular the arrests of individuals, activists
>> and colleagues, accusing them of other things of embezzlement or drug
>> trafficking complaint templates by the mere fact of copying or
>> disseminating media alternative access to websites with information about
>> the  self-determination referendum on October 1.
>>
>> 4. In support of Freedom of Expression and Human Rights.
>>
>> 5. For a Free and Neutral Internet.
>>
>> 6. We disagree with the actions undertaken towards the puntCAT foundation.
>>
>> 7. Our solidarity and support for the rest of the detainees, quoted and
>> investigated.
>>
>> 8. That the only democratic solution is to consult the referendum opinion
>> and we encourage everyone to vote for freedom and democracy.
>>
>> 27th September 2017
>> Catalan Ubuntu Community of users
>>
>> (Un cop acabat caldria enviar l'original i una versió en anglès a tots
>> els capítols d'Ubuntu per convidar-vos a adherirs-hi)
>>
>> 2017-09-27 11:36 GMT+02:00 Paco Rivière <web at pacoriviere.cat>:
>>
>>> *Correcció
>>>
>>> 3. Trobem preocupants i irregulars les detencions...
>>>
>>> 2017-09-27 11:32 GMT+02:00 Paco Rivière <web at pacoriviere.cat>:
>>>
>>>> *TEXT FINAL*
>>>>
>>>> Manifest en suport al Referèndum i l'autodeterminació
>>>> No existeix llibertat individual sense llibertat dels pobles.
>>>>
>>>> Degut als fets ocorreguts al nostre país aquests darrers dies, la
>>>> comunitat d'ubuntaires en català condemnem qualsevol acte de censura ja
>>>> sigui pel tancament de pàgines web, les detencions, irrupcions en diaris i
>>>> mitjans de comunicació, els escorcolls d'impremtes, el control del correu,
>>>>
>>>> Manifestem:
>>>>
>>>> 1. El fet d'utilitzar algunes de les operadores troncals de
>>>> telecomunicacions per impedir l'accés a informació de pàgines webs que es
>>>> troben fora de l'estat i per tant lluny del seu abast per tancar-les,
>>>> atempta greument contra la neutralitat de la xarxa doncs creiem que aquesta
>>>> per disseny, des de la seva creació, flueix de manera lliure, sense
>>>> discriminacions en relació a l'origen, destí, protocol o contingut, i així
>>>> ha de seguir per garantir la igualtat i les llibertats de tothom.
>>>>
>>>> 2. Són especialment greus la detenció de Pep Masolive, director de
>>>> sistemes de la fundació puntCAT, així com l'intent de traslladar a la
>>>> fundació la càrrega de fer de censors en obligar-los a exercir una
>>>> monitorització del contingut de tots els dominis .cat.
>>>>
>>>> 3. Trobem preocupants, a més d'irregulars i poc afinades, les
>>>> detencions a persones particulars, activistes i companys de professió,
>>>> acusant-los entre altres coses de malversació o amb models de denúncia per
>>>> narcotràfic, pel sol fet de copiar o difondre mitjans d'accés alternatius a
>>>> les webs amb informació sobre el referèndum d'autodeterminació de l'1
>>>> d'octubre.
>>>>
>>>> 4. A favor de la Llibertat d'Expressió i dels Drets Humans.
>>>>
>>>> 5. Per una Internet Lliure i neutral.
>>>>
>>>> 6. En desacord per les accions empreses cap a la fundació puntCAT.
>>>>
>>>> 7. La nostra solidaritat i suport a la resta de detinguts, citats i
>>>> investigats.
>>>>
>>>> 8. Que l'única solució democràtica és consultar l'opinió en referèndum
>>>> i animem tothom a votar a favor de la llibertat i la democràcia.
>>>>
>>>> a 27 de setembre del 2017
>>>> Comunitat d'usuaris d'Ubuntu en català
>>>>
>>>> (Un cop acabat caldria enviar l'original i una versió en anglès a tots
>>>> els capítols d'Ubuntu per convidar-vos a adherirs-hi)
>>>>
>>>> 2017-09-27 11:24 GMT+02:00 Paco Rivière <web at pacoriviere.cat>:
>>>>
>>>>> Gràcies !
>>>>>
>>>>> Paco Rivière กูร ปาโกะ
>>>>> http://paco.riviere.cat
>>>>>
>>>>> El dia 27 set. 2017 11:04, "Joan Inglada Roig" <joan.inglada at gmail.com>
>>>>> va escriure:
>>>>>
>>>>> I els bombers, també. Vinga va! Som-hi!
>>>>>> 😉
>>>>>>
>>>>>> El dia 27 de setembre de 2017 a les 10:52, Tomàs Mallafré <
>>>>>> tomas at mallafre.cat> ha escrit:
>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> El dia 25 de setembre de 2017 a les 18:20, Miki <mikcat at gmail.com>
>>>>>>> ha escrit:
>>>>>>>
>>>>>>>> Ok, he afegit aquesta darrera frase per veure com es llegia tot
>>>>>>>> plegat...  Qualsevol canvi que creieu, si podeu copiar el text sencer i
>>>>>>>> editar/afegir el que calgui millor ja que així podem llegir el resultat.
>>>>>>>> Mersi :)
>>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> Perdoneu-me el no haver pogut ajudar. Canvio dues majúscules en
>>>>>>> mesos (no en porten), afegeixo dos apòstrofs que faltaven, elimino una
>>>>>>> preposició en complement directe i actualitzo la data. També canvio "Finalment
>>>>>>> expressar" per "Finalment expressem" perquè l'ús de l'infinitiu no
>>>>>>> hi té sentit. Gràcies per la feina:
>>>>>>>
>>>>>>> Degut als fets ocorreguts al nostre país aquests darrers dies, la
>>>>>>> comunitat d'ubuntaires en català condemnem qualsevol acte de censura ja
>>>>>>> sigui pel tancament de pàgines web, les irrupcions en diaris i mitjans de
>>>>>>> comunicació, els escorcolls d'impremtes, el control del correu, etc.
>>>>>>>
>>>>>>> Creiem que el fet d'utilitzar algunes de les operadores troncals de
>>>>>>> telecomunicacions per impedir l'accés a informació de pàgines webs que es
>>>>>>> troben fora de l'estat i per tant lluny del seu abast per tancar-les,
>>>>>>> atempta greument contra la neutralitat de la xarxa doncs creiem que aquesta
>>>>>>> per disseny, des de la seva creació, flueix de manera lliure, sense
>>>>>>> discriminacions en relació a l'origen, destí, protocol o contingut, i així
>>>>>>> ha de seguir per garantir la igualtat i les llibertats de tothom.
>>>>>>>
>>>>>>> Trobem especialment greus la detenció de Pep Masolive, director de
>>>>>>> sistemes de la fundació puntCAT, així com l'intent de traslladar a la
>>>>>>> fundació la càrrega de fer de censors en obligar-los a exercir una
>>>>>>> monitorització del contingut de tots els dominis .cat.
>>>>>>>
>>>>>>> També trobem preocupants, a més d'irregulars i poc afinades, les
>>>>>>> detencions a persones particulars, activistes i companys de professió,
>>>>>>> acusant-los entre altres coses de malversació o amb models de denúncia per
>>>>>>> narcotràfic, pel sol fet de copiar o difondre mitjans d'accés alternatius a
>>>>>>> les webs amb informació sobre el referèndum d'autodeterminació de l'1
>>>>>>> d'octubre.
>>>>>>>
>>>>>>> Per tant ens manifestem:
>>>>>>> 1 A favor de la Llibertat d'expressió i dels Drets Humans.
>>>>>>> 2 Per una Internet Lliure i neutral.
>>>>>>> 3 En conseqüència estem en desacord per les accions empreses cap a
>>>>>>> la fundació puntCAT.
>>>>>>>
>>>>>>> Finalment expressem la nostra solidaritat i suport a la resta de
>>>>>>> detinguts, citats i investigats.
>>>>>>>
>>>>>>> En conseqüència manifestem que l'única solució democràtica és
>>>>>>> consultar l'opinió en referèndum i animem tothom a votar a favor de la
>>>>>>> llibertat i la democràcia.
>>>>>>>
>>>>>>> a 27 de setembre del 2017
>>>>>>> Comunitat d'usuaris d'Ubuntu en català
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> --
>>>>>>> Tomàs Mallafré
>>>>>>> GnuPG: 0x2D1296BA
>>>>>>> http://tomi.cat
>>>>>>> Telegram: t.me/tmallafre
>>>>>>> google hangouts: tmallafre
>>>>>>> twitter: @tmallafre
>>>>>>>
>>>>>>> Aquest missatge no l'ha analitzat cap antivirus en origen; està
>>>>>>> enviat des d'un sistema GNU/Linux i és poc probable que contingui
>>>>>>> programari maliciós.
>>>>>>>
>>>>>>> --
>>>>>>> Ubuntu-cat mailing list
>>>>>>> Ubuntu-cat at lists.ubuntu.com
>>>>>>> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailm
>>>>>>> an/listinfo/ubuntu-cat
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> --
>>>>>> Ubuntu-cat mailing list
>>>>>> Ubuntu-cat at lists.ubuntu.com
>>>>>> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailm
>>>>>> an/listinfo/ubuntu-cat
>>>>>>
>>>>>>
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> Paco Rivière กูร ปาโกะ
>>>> http://paco.riviere.cat <http://pacoriviere.cat>
>>>>
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Paco Rivière กูร ปาโกะ
>>> http://paco.riviere.cat <http://pacoriviere.cat>
>>>
>>
>>
>>
>> --
>> Paco Rivière กูร ปาโกะ
>> http://paco.riviere.cat <http://pacoriviere.cat>
>>
>
> --
> Ubuntu-cat mailing list
> Ubuntu-cat at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/
> mailman/listinfo/ubuntu-cat
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20170930/d0ad384f/attachment-0001.html>


Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat