[Ubuntu-cat] [equip] Manifest per la Fundació puntcat

Paco Rivière web a pacoriviere.cat
dis set 30 15:44:46 UTC 2017


Com s'han de sumar els capítols ?
Hi ha cap sistema o afegim al manifest l'enllaç al tuiter ?

Paco Rivière กูร ปาโกะ
http://paco.riviere.cat

El dia 30 set. 2017 16:55, "Pol Marcet" <polmarcetsarda a gmail.com> va
escriure:

> WOWOWOWOWOWOWO !!!
> 😂😂😂
>
> El dia 30/09/2017 16.26, "Paco Rivière" <web a pacoriviere.cat> va escriure:
>
>> Gràcies a tots ! Gran ressò del nostre Manifest!
>>
>> https://twitter.com/pacoriviere/status/913445477873483776?s=09
>>
>> *Ja tenim.... **7 retuits !!!👏👏*
>>
>> Paco Rivière กูร ปาโกะ
>> http://paco.riviere.cat
>>
>> El dia 27 set. 2017 11:45, "Paco Rivière" <web a pacoriviere.cat> va
>> escriure:
>>
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>>> FOR IMMEDIATE RELEASE
>>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>>> *Text corregit i traducció*
>>>
>>> ORIGINAL VERSION
>>>
>>> Manifest en suport al Referèndum i l'autodeterminació
>>> No existeix llibertat individual sense llibertat dels pobles.
>>>
>>> Degut als fets ocorreguts al nostre país aquests darrers dies, la
>>> comunitat d'ubuntaires en català condemnem qualsevol acte de censura ja
>>> sigui pel tancament de pàgines web, les detencions, irrupcions en diaris i
>>> mitjans de comunicació, els escorcolls d'impremtes, el control del correu,
>>>
>>> Manifestem:
>>>
>>> 1. Que el fet d'utilitzar algunes de les operadores troncals de
>>> telecomunicacions per impedir l'accés a informació de pàgines webs que es
>>> troben fora de l'estat i per tant lluny del seu abast per tancar-les,
>>> atempta greument contra la neutralitat de la xarxa doncs creiem que aquesta
>>> per disseny, des de la seva creació, flueix de manera lliure, sense
>>> discriminacions en relació a l'origen, destí, protocol o contingut, i així
>>> ha de seguir per garantir la igualtat i les llibertats de tothom.
>>>
>>> 2. Són especialment greus la detenció de Pep Masolive, director de
>>> sistemes de la fundació puntCAT, així com l'intent de traslladar a la
>>> fundació la càrrega de fer de censors en obligar-los a exercir una
>>> monitorització del contingut de tots els dominis .cat.
>>>
>>> 3. Trobem preocupants i irregulars les detencions a persones
>>> particulars, activistes i companys de professió, acusant-los entre altres
>>> coses de malversació o amb models de denúncia per narcotràfic, pel sol fet
>>> de copiar o difondre mitjans d'accés alternatius a les webs amb informació
>>> sobre el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre.
>>>
>>> 4. A favor de la Llibertat d'expressió i dels Drets Humans.
>>>
>>> 5. Per una Internet Lliure i neutral.
>>>
>>> 6. Estem en desacord amb les accions empreses cap a la fundació puntCAT.
>>>
>>> 7. la nostra solidaritat i suport a la resta de detinguts, citats i
>>> investigats.
>>>
>>> 8. Que l'única solució democràtica és consultar l'opinió en referèndum i
>>> animem tothom a votar a favor de la llibertat i la democràcia.
>>>
>>> a 27 de setembre del 2017
>>> Comunitat d'usuaris d'Ubuntu en català
>>>
>>> ---
>>> ENGLISH VERSION
>>>
>>> Declaration in support of the Catalan Referendum and self-determination
>>> There is no individual freedom without freedom of peoples.
>>>
>>> Due to the events that took place in Catalonia these last days, the
>>> community of Ubuntu in Catalan condemns any act of censorship, either by
>>> the closure of web pages, arrests, breaks in newspapers and the media,
>>> printing slots, control of the mail,
>>>
>>> We declare:
>>>
>>> 1. The use of some of the main telecommunications operators to prevent
>>> access to information on websites that are outside the state and therefore
>>> far from its scope to close them, seriously impairs the neutrality of the
>>> network because we believe that this design, from its creation, flows
>>> freely, without discrimination in relation to the origin, destination,
>>> protocol or content, and thus must continue to guarantee the equality and
>>> freedom to everybody.
>>>
>>> 2. The arrest of Pep Masolive, director of systems of the puntCAT
>>> foundation, and the attempt to transfer to the foundation the burden of
>>> making censors is especially serious, forcing them to exercise the
>>> monitoring of the content of all domains .cat
>>>
>>> 3. We find troubling and irregular the arrests of individuals, activists
>>> and colleagues, accusing them of other things of embezzlement or drug
>>> trafficking complaint templates by the mere fact of copying or
>>> disseminating media alternative access to websites with information about
>>> the  self-determination referendum on October 1.
>>>
>>> 4. In support of Freedom of Expression and Human Rights.
>>>
>>> 5. For a Free and Neutral Internet.
>>>
>>> 6. We disagree with the actions undertaken towards the puntCAT
>>> foundation.
>>>
>>> 7. Our solidarity and support for the rest of the detainees, quoted and
>>> investigated.
>>>
>>> 8. That the only democratic solution is to consult the referendum
>>> opinion and we encourage everyone to vote for freedom and democracy.
>>>
>>> 27th September 2017
>>> Catalan Ubuntu Community of users
>>>
>>> (Un cop acabat caldria enviar l'original i una versió en anglès a tots
>>> els capítols d'Ubuntu per convidar-vos a adherirs-hi)
>>>
>>> 2017-09-27 11:36 GMT+02:00 Paco Rivière <web a pacoriviere.cat>:
>>>
>>>> *Correcció
>>>>
>>>> 3. Trobem preocupants i irregulars les detencions...
>>>>
>>>> 2017-09-27 11:32 GMT+02:00 Paco Rivière <web a pacoriviere.cat>:
>>>>
>>>>> *TEXT FINAL*
>>>>>
>>>>> Manifest en suport al Referèndum i l'autodeterminació
>>>>> No existeix llibertat individual sense llibertat dels pobles.
>>>>>
>>>>> Degut als fets ocorreguts al nostre país aquests darrers dies, la
>>>>> comunitat d'ubuntaires en català condemnem qualsevol acte de censura ja
>>>>> sigui pel tancament de pàgines web, les detencions, irrupcions en diaris i
>>>>> mitjans de comunicació, els escorcolls d'impremtes, el control del correu,
>>>>>
>>>>> Manifestem:
>>>>>
>>>>> 1. El fet d'utilitzar algunes de les operadores troncals de
>>>>> telecomunicacions per impedir l'accés a informació de pàgines webs que es
>>>>> troben fora de l'estat i per tant lluny del seu abast per tancar-les,
>>>>> atempta greument contra la neutralitat de la xarxa doncs creiem que aquesta
>>>>> per disseny, des de la seva creació, flueix de manera lliure, sense
>>>>> discriminacions en relació a l'origen, destí, protocol o contingut, i així
>>>>> ha de seguir per garantir la igualtat i les llibertats de tothom.
>>>>>
>>>>> 2. Són especialment greus la detenció de Pep Masolive, director de
>>>>> sistemes de la fundació puntCAT, així com l'intent de traslladar a la
>>>>> fundació la càrrega de fer de censors en obligar-los a exercir una
>>>>> monitorització del contingut de tots els dominis .cat.
>>>>>
>>>>> 3. Trobem preocupants, a més d'irregulars i poc afinades, les
>>>>> detencions a persones particulars, activistes i companys de professió,
>>>>> acusant-los entre altres coses de malversació o amb models de denúncia per
>>>>> narcotràfic, pel sol fet de copiar o difondre mitjans d'accés alternatius a
>>>>> les webs amb informació sobre el referèndum d'autodeterminació de l'1
>>>>> d'octubre.
>>>>>
>>>>> 4. A favor de la Llibertat d'Expressió i dels Drets Humans.
>>>>>
>>>>> 5. Per una Internet Lliure i neutral.
>>>>>
>>>>> 6. En desacord per les accions empreses cap a la fundació puntCAT.
>>>>>
>>>>> 7. La nostra solidaritat i suport a la resta de detinguts, citats i
>>>>> investigats.
>>>>>
>>>>> 8. Que l'única solució democràtica és consultar l'opinió en referèndum
>>>>> i animem tothom a votar a favor de la llibertat i la democràcia.
>>>>>
>>>>> a 27 de setembre del 2017
>>>>> Comunitat d'usuaris d'Ubuntu en català
>>>>>
>>>>> (Un cop acabat caldria enviar l'original i una versió en anglès a tots
>>>>> els capítols d'Ubuntu per convidar-vos a adherirs-hi)
>>>>>
>>>>> 2017-09-27 11:24 GMT+02:00 Paco Rivière <web a pacoriviere.cat>:
>>>>>
>>>>>> Gràcies !
>>>>>>
>>>>>> Paco Rivière กูร ปาโกะ
>>>>>> http://paco.riviere.cat
>>>>>>
>>>>>> El dia 27 set. 2017 11:04, "Joan Inglada Roig" <
>>>>>> joan.inglada a gmail.com> va escriure:
>>>>>>
>>>>>> I els bombers, també. Vinga va! Som-hi!
>>>>>>> 😉
>>>>>>>
>>>>>>> El dia 27 de setembre de 2017 a les 10:52, Tomàs Mallafré <
>>>>>>> tomas a mallafre.cat> ha escrit:
>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> El dia 25 de setembre de 2017 a les 18:20, Miki <mikcat a gmail.com>
>>>>>>>> ha escrit:
>>>>>>>>
>>>>>>>>> Ok, he afegit aquesta darrera frase per veure com es llegia tot
>>>>>>>>> plegat...  Qualsevol canvi que creieu, si podeu copiar el text sencer i
>>>>>>>>> editar/afegir el que calgui millor ja que així podem llegir el resultat.
>>>>>>>>> Mersi :)
>>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> Perdoneu-me el no haver pogut ajudar. Canvio dues majúscules en
>>>>>>>> mesos (no en porten), afegeixo dos apòstrofs que faltaven, elimino una
>>>>>>>> preposició en complement directe i actualitzo la data. També canvio "Finalment
>>>>>>>> expressar" per "Finalment expressem" perquè l'ús de l'infinitiu no
>>>>>>>> hi té sentit. Gràcies per la feina:
>>>>>>>>
>>>>>>>> Degut als fets ocorreguts al nostre país aquests darrers dies, la
>>>>>>>> comunitat d'ubuntaires en català condemnem qualsevol acte de censura ja
>>>>>>>> sigui pel tancament de pàgines web, les irrupcions en diaris i mitjans de
>>>>>>>> comunicació, els escorcolls d'impremtes, el control del correu, etc.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Creiem que el fet d'utilitzar algunes de les operadores troncals de
>>>>>>>> telecomunicacions per impedir l'accés a informació de pàgines webs que es
>>>>>>>> troben fora de l'estat i per tant lluny del seu abast per tancar-les,
>>>>>>>> atempta greument contra la neutralitat de la xarxa doncs creiem que aquesta
>>>>>>>> per disseny, des de la seva creació, flueix de manera lliure, sense
>>>>>>>> discriminacions en relació a l'origen, destí, protocol o contingut, i així
>>>>>>>> ha de seguir per garantir la igualtat i les llibertats de tothom.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Trobem especialment greus la detenció de Pep Masolive, director de
>>>>>>>> sistemes de la fundació puntCAT, així com l'intent de traslladar a la
>>>>>>>> fundació la càrrega de fer de censors en obligar-los a exercir una
>>>>>>>> monitorització del contingut de tots els dominis .cat.
>>>>>>>>
>>>>>>>> També trobem preocupants, a més d'irregulars i poc afinades, les
>>>>>>>> detencions a persones particulars, activistes i companys de professió,
>>>>>>>> acusant-los entre altres coses de malversació o amb models de denúncia per
>>>>>>>> narcotràfic, pel sol fet de copiar o difondre mitjans d'accés alternatius a
>>>>>>>> les webs amb informació sobre el referèndum d'autodeterminació de l'1
>>>>>>>> d'octubre.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Per tant ens manifestem:
>>>>>>>> 1 A favor de la Llibertat d'expressió i dels Drets Humans.
>>>>>>>> 2 Per una Internet Lliure i neutral.
>>>>>>>> 3 En conseqüència estem en desacord per les accions empreses cap a
>>>>>>>> la fundació puntCAT.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Finalment expressem la nostra solidaritat i suport a la resta de
>>>>>>>> detinguts, citats i investigats.
>>>>>>>>
>>>>>>>> En conseqüència manifestem que l'única solució democràtica és
>>>>>>>> consultar l'opinió en referèndum i animem tothom a votar a favor de la
>>>>>>>> llibertat i la democràcia.
>>>>>>>>
>>>>>>>> a 27 de setembre del 2017
>>>>>>>> Comunitat d'usuaris d'Ubuntu en català
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> --
>>>>>>>> Tomàs Mallafré
>>>>>>>> GnuPG: 0x2D1296BA
>>>>>>>> http://tomi.cat
>>>>>>>> Telegram: t.me/tmallafre
>>>>>>>> google hangouts: tmallafre
>>>>>>>> twitter: @tmallafre
>>>>>>>>
>>>>>>>> Aquest missatge no l'ha analitzat cap antivirus en origen; està
>>>>>>>> enviat des d'un sistema GNU/Linux i és poc probable que contingui
>>>>>>>> programari maliciós.
>>>>>>>>
>>>>>>>> --
>>>>>>>> Ubuntu-cat mailing list
>>>>>>>> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
>>>>>>>> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailm
>>>>>>>> an/listinfo/ubuntu-cat
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> --
>>>>>>> Ubuntu-cat mailing list
>>>>>>> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
>>>>>>> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailm
>>>>>>> an/listinfo/ubuntu-cat
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> --
>>>>> Paco Rivière กูร ปาโกะ
>>>>> http://paco.riviere.cat <http://pacoriviere.cat>
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> Paco Rivière กูร ปาโกะ
>>>> http://paco.riviere.cat <http://pacoriviere.cat>
>>>>
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Paco Rivière กูร ปาโกะ
>>> http://paco.riviere.cat <http://pacoriviere.cat>
>>>
>>
>> --
>> Ubuntu-cat mailing list
>> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
>> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailm
>> an/listinfo/ubuntu-cat
>>
>>
> --
> Ubuntu-cat mailing list
> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/
> mailman/listinfo/ubuntu-cat
>
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20170930/ba98a210/attachment-0001.html>


Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat