[Ubuntu-cat] [equip] Manifest per la Fundació puntcat

Paco Rivière web a pacoriviere.cat
dis set 30 14:26:03 UTC 2017


Gràcies a tots ! Gran ressò del nostre Manifest!

https://twitter.com/pacoriviere/status/913445477873483776?s=09

*Ja tenim.... **7 retuits !!!👏👏*

Paco Rivière กูร ปาโกะ
http://paco.riviere.cat

El dia 27 set. 2017 11:45, "Paco Rivière" <web a pacoriviere.cat> va escriure:

> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
> FOR IMMEDIATE RELEASE
> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
> *Text corregit i traducció*
>
> ORIGINAL VERSION
>
> Manifest en suport al Referèndum i l'autodeterminació
> No existeix llibertat individual sense llibertat dels pobles.
>
> Degut als fets ocorreguts al nostre país aquests darrers dies, la
> comunitat d'ubuntaires en català condemnem qualsevol acte de censura ja
> sigui pel tancament de pàgines web, les detencions, irrupcions en diaris i
> mitjans de comunicació, els escorcolls d'impremtes, el control del correu,
>
> Manifestem:
>
> 1. Que el fet d'utilitzar algunes de les operadores troncals de
> telecomunicacions per impedir l'accés a informació de pàgines webs que es
> troben fora de l'estat i per tant lluny del seu abast per tancar-les,
> atempta greument contra la neutralitat de la xarxa doncs creiem que aquesta
> per disseny, des de la seva creació, flueix de manera lliure, sense
> discriminacions en relació a l'origen, destí, protocol o contingut, i així
> ha de seguir per garantir la igualtat i les llibertats de tothom.
>
> 2. Són especialment greus la detenció de Pep Masolive, director de
> sistemes de la fundació puntCAT, així com l'intent de traslladar a la
> fundació la càrrega de fer de censors en obligar-los a exercir una
> monitorització del contingut de tots els dominis .cat.
>
> 3. Trobem preocupants i irregulars les detencions a persones particulars,
> activistes i companys de professió, acusant-los entre altres coses de
> malversació o amb models de denúncia per narcotràfic, pel sol fet de copiar
> o difondre mitjans d'accés alternatius a les webs amb informació sobre el
> referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre.
>
> 4. A favor de la Llibertat d'expressió i dels Drets Humans.
>
> 5. Per una Internet Lliure i neutral.
>
> 6. Estem en desacord amb les accions empreses cap a la fundació puntCAT.
>
> 7. la nostra solidaritat i suport a la resta de detinguts, citats i
> investigats.
>
> 8. Que l'única solució democràtica és consultar l'opinió en referèndum i
> animem tothom a votar a favor de la llibertat i la democràcia.
>
> a 27 de setembre del 2017
> Comunitat d'usuaris d'Ubuntu en català
>
> ---
> ENGLISH VERSION
>
> Declaration in support of the Catalan Referendum and self-determination
> There is no individual freedom without freedom of peoples.
>
> Due to the events that took place in Catalonia these last days, the
> community of Ubuntu in Catalan condemns any act of censorship, either by
> the closure of web pages, arrests, breaks in newspapers and the media,
> printing slots, control of the mail,
>
> We declare:
>
> 1. The use of some of the main telecommunications operators to prevent
> access to information on websites that are outside the state and therefore
> far from its scope to close them, seriously impairs the neutrality of the
> network because we believe that this design, from its creation, flows
> freely, without discrimination in relation to the origin, destination,
> protocol or content, and thus must continue to guarantee the equality and
> freedom to everybody.
>
> 2. The arrest of Pep Masolive, director of systems of the puntCAT
> foundation, and the attempt to transfer to the foundation the burden of
> making censors is especially serious, forcing them to exercise the
> monitoring of the content of all domains .cat
>
> 3. We find troubling and irregular the arrests of individuals, activists
> and colleagues, accusing them of other things of embezzlement or drug
> trafficking complaint templates by the mere fact of copying or
> disseminating media alternative access to websites with information about
> the  self-determination referendum on October 1.
>
> 4. In support of Freedom of Expression and Human Rights.
>
> 5. For a Free and Neutral Internet.
>
> 6. We disagree with the actions undertaken towards the puntCAT foundation.
>
> 7. Our solidarity and support for the rest of the detainees, quoted and
> investigated.
>
> 8. That the only democratic solution is to consult the referendum opinion
> and we encourage everyone to vote for freedom and democracy.
>
> 27th September 2017
> Catalan Ubuntu Community of users
>
> (Un cop acabat caldria enviar l'original i una versió en anglès a tots els
> capítols d'Ubuntu per convidar-vos a adherirs-hi)
>
> 2017-09-27 11:36 GMT+02:00 Paco Rivière <web a pacoriviere.cat>:
>
>> *Correcció
>>
>> 3. Trobem preocupants i irregulars les detencions...
>>
>> 2017-09-27 11:32 GMT+02:00 Paco Rivière <web a pacoriviere.cat>:
>>
>>> *TEXT FINAL*
>>>
>>> Manifest en suport al Referèndum i l'autodeterminació
>>> No existeix llibertat individual sense llibertat dels pobles.
>>>
>>> Degut als fets ocorreguts al nostre país aquests darrers dies, la
>>> comunitat d'ubuntaires en català condemnem qualsevol acte de censura ja
>>> sigui pel tancament de pàgines web, les detencions, irrupcions en diaris i
>>> mitjans de comunicació, els escorcolls d'impremtes, el control del correu,
>>>
>>> Manifestem:
>>>
>>> 1. El fet d'utilitzar algunes de les operadores troncals de
>>> telecomunicacions per impedir l'accés a informació de pàgines webs que es
>>> troben fora de l'estat i per tant lluny del seu abast per tancar-les,
>>> atempta greument contra la neutralitat de la xarxa doncs creiem que aquesta
>>> per disseny, des de la seva creació, flueix de manera lliure, sense
>>> discriminacions en relació a l'origen, destí, protocol o contingut, i així
>>> ha de seguir per garantir la igualtat i les llibertats de tothom.
>>>
>>> 2. Són especialment greus la detenció de Pep Masolive, director de
>>> sistemes de la fundació puntCAT, així com l'intent de traslladar a la
>>> fundació la càrrega de fer de censors en obligar-los a exercir una
>>> monitorització del contingut de tots els dominis .cat.
>>>
>>> 3. Trobem preocupants, a més d'irregulars i poc afinades, les detencions
>>> a persones particulars, activistes i companys de professió, acusant-los
>>> entre altres coses de malversació o amb models de denúncia per narcotràfic,
>>> pel sol fet de copiar o difondre mitjans d'accés alternatius a les webs amb
>>> informació sobre el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre.
>>>
>>> 4. A favor de la Llibertat d'Expressió i dels Drets Humans.
>>>
>>> 5. Per una Internet Lliure i neutral.
>>>
>>> 6. En desacord per les accions empreses cap a la fundació puntCAT.
>>>
>>> 7. La nostra solidaritat i suport a la resta de detinguts, citats i
>>> investigats.
>>>
>>> 8. Que l'única solució democràtica és consultar l'opinió en referèndum i
>>> animem tothom a votar a favor de la llibertat i la democràcia.
>>>
>>> a 27 de setembre del 2017
>>> Comunitat d'usuaris d'Ubuntu en català
>>>
>>> (Un cop acabat caldria enviar l'original i una versió en anglès a tots
>>> els capítols d'Ubuntu per convidar-vos a adherirs-hi)
>>>
>>> 2017-09-27 11:24 GMT+02:00 Paco Rivière <web a pacoriviere.cat>:
>>>
>>>> Gràcies !
>>>>
>>>> Paco Rivière กูร ปาโกะ
>>>> http://paco.riviere.cat
>>>>
>>>> El dia 27 set. 2017 11:04, "Joan Inglada Roig" <joan.inglada a gmail.com>
>>>> va escriure:
>>>>
>>>> I els bombers, també. Vinga va! Som-hi!
>>>>> 😉
>>>>>
>>>>> El dia 27 de setembre de 2017 a les 10:52, Tomàs Mallafré <
>>>>> tomas a mallafre.cat> ha escrit:
>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> El dia 25 de setembre de 2017 a les 18:20, Miki <mikcat a gmail.com>
>>>>>> ha escrit:
>>>>>>
>>>>>>> Ok, he afegit aquesta darrera frase per veure com es llegia tot
>>>>>>> plegat...  Qualsevol canvi que creieu, si podeu copiar el text sencer i
>>>>>>> editar/afegir el que calgui millor ja que així podem llegir el resultat.
>>>>>>> Mersi :)
>>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Perdoneu-me el no haver pogut ajudar. Canvio dues majúscules en mesos
>>>>>> (no en porten), afegeixo dos apòstrofs que faltaven, elimino una preposició
>>>>>> en complement directe i actualitzo la data. També canvio "Finalment
>>>>>> expressar" per "Finalment expressem" perquè l'ús de l'infinitiu no
>>>>>> hi té sentit. Gràcies per la feina:
>>>>>>
>>>>>> Degut als fets ocorreguts al nostre país aquests darrers dies, la
>>>>>> comunitat d'ubuntaires en català condemnem qualsevol acte de censura ja
>>>>>> sigui pel tancament de pàgines web, les irrupcions en diaris i mitjans de
>>>>>> comunicació, els escorcolls d'impremtes, el control del correu, etc.
>>>>>>
>>>>>> Creiem que el fet d'utilitzar algunes de les operadores troncals de
>>>>>> telecomunicacions per impedir l'accés a informació de pàgines webs que es
>>>>>> troben fora de l'estat i per tant lluny del seu abast per tancar-les,
>>>>>> atempta greument contra la neutralitat de la xarxa doncs creiem que aquesta
>>>>>> per disseny, des de la seva creació, flueix de manera lliure, sense
>>>>>> discriminacions en relació a l'origen, destí, protocol o contingut, i així
>>>>>> ha de seguir per garantir la igualtat i les llibertats de tothom.
>>>>>>
>>>>>> Trobem especialment greus la detenció de Pep Masolive, director de
>>>>>> sistemes de la fundació puntCAT, així com l'intent de traslladar a la
>>>>>> fundació la càrrega de fer de censors en obligar-los a exercir una
>>>>>> monitorització del contingut de tots els dominis .cat.
>>>>>>
>>>>>> També trobem preocupants, a més d'irregulars i poc afinades, les
>>>>>> detencions a persones particulars, activistes i companys de professió,
>>>>>> acusant-los entre altres coses de malversació o amb models de denúncia per
>>>>>> narcotràfic, pel sol fet de copiar o difondre mitjans d'accés alternatius a
>>>>>> les webs amb informació sobre el referèndum d'autodeterminació de l'1
>>>>>> d'octubre.
>>>>>>
>>>>>> Per tant ens manifestem:
>>>>>> 1 A favor de la Llibertat d'expressió i dels Drets Humans.
>>>>>> 2 Per una Internet Lliure i neutral.
>>>>>> 3 En conseqüència estem en desacord per les accions empreses cap a la
>>>>>> fundació puntCAT.
>>>>>>
>>>>>> Finalment expressem la nostra solidaritat i suport a la resta de
>>>>>> detinguts, citats i investigats.
>>>>>>
>>>>>> En conseqüència manifestem que l'única solució democràtica és
>>>>>> consultar l'opinió en referèndum i animem tothom a votar a favor de la
>>>>>> llibertat i la democràcia.
>>>>>>
>>>>>> a 27 de setembre del 2017
>>>>>> Comunitat d'usuaris d'Ubuntu en català
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> --
>>>>>> Tomàs Mallafré
>>>>>> GnuPG: 0x2D1296BA
>>>>>> http://tomi.cat
>>>>>> Telegram: t.me/tmallafre
>>>>>> google hangouts: tmallafre
>>>>>> twitter: @tmallafre
>>>>>>
>>>>>> Aquest missatge no l'ha analitzat cap antivirus en origen; està
>>>>>> enviat des d'un sistema GNU/Linux i és poc probable que contingui
>>>>>> programari maliciós.
>>>>>>
>>>>>> --
>>>>>> Ubuntu-cat mailing list
>>>>>> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
>>>>>> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailm
>>>>>> an/listinfo/ubuntu-cat
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>
>>>>> --
>>>>> Ubuntu-cat mailing list
>>>>> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
>>>>> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailm
>>>>> an/listinfo/ubuntu-cat
>>>>>
>>>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Paco Rivière กูร ปาโกะ
>>> http://paco.riviere.cat <http://pacoriviere.cat>
>>>
>>
>>
>>
>> --
>> Paco Rivière กูร ปาโกะ
>> http://paco.riviere.cat <http://pacoriviere.cat>
>>
>
>
>
> --
> Paco Rivière กูร ปาโกะ
> http://paco.riviere.cat <http://pacoriviere.cat>
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20170930/aa3fbd38/attachment-0001.html>


Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat