<div dir="auto">Gràcies a tots ! Gran ressò del nostre Manifest!<div dir="auto"><br></div><div dir="auto"><a href="https://twitter.com/pacoriviere/status/913445477873483776?s=09">https://twitter.com/pacoriviere/status/913445477873483776?s=09</a></div><div dir="auto"><br><div dir="auto"><b>Ja tenim.... </b><b>7 retuits !!!👏👏</b></div><div dir="auto"><br><div data-smartmail="gmail_signature" dir="auto">Paco Rivière กูร ปาโกะ<br><a href="http://paco.riviere.cat">http://paco.riviere.cat</a></div></div></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">El dia 27 set. 2017 11:45, "Paco Rivière" <<a href="mailto:web@pacoriviere.cat">web@pacoriviere.cat</a>> va escriure:<br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br>FOR IMMEDIATE RELEASE<br>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br>*Text corregit i traducció*<br><br></div>ORIGINAL VERSION<br><div><div><br>Manifest en suport al Referèndum i l'autodeterminació<br>No existeix llibertat individual sense llibertat dels pobles.<br><br>Degut als fets ocorreguts al nostre país aquests darrers dies, la comunitat d'ubuntaires en català condemnem qualsevol acte de censura ja sigui pel tancament de pàgines web, les detencions, irrupcions en diaris i mitjans de comunicació, els escorcolls d'impremtes, el control del correu,<br><br>Manifestem:<br><br>1. Que el fet d'utilitzar algunes de les operadores troncals de telecomunicacions per impedir l'accés a informació de pàgines webs que es troben fora de l'estat i per tant lluny del seu abast per tancar-les, atempta greument contra la neutralitat de la xarxa doncs creiem que aquesta per disseny, des de la seva creació, flueix de manera lliure, sense discriminacions en relació a l'origen, destí, protocol o contingut, i així ha de seguir per garantir la igualtat i les llibertats de tothom.<br><br>2. Són especialment greus la detenció de Pep Masolive, director de sistemes de la fundació puntCAT, així com l'intent de traslladar a la fundació la càrrega de fer de censors en obligar-los a exercir una monitorització del contingut de tots els dominis .cat.<br><br>3. Trobem preocupants i irregulars les detencions a persones particulars, activistes i companys de professió, acusant-los entre altres coses de malversació o amb models de denúncia per narcotràfic, pel sol fet de copiar o difondre mitjans d'accés alternatius a les webs amb informació sobre el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre.<br><br>4. A favor de la Llibertat d'expressió i dels Drets Humans.<br><br>5. Per una Internet Lliure i neutral.<br><br>6. Estem en desacord amb les accions empreses cap a la fundació puntCAT.<br><br>7. la nostra solidaritat i suport a la resta de detinguts, citats i investigats.<br><br>8. Que l'única solució democràtica és consultar l'opinió en referèndum i animem tothom a votar a favor de la llibertat i la democràcia.<br><br>a 27 de setembre del 2017<br>Comunitat d'usuaris d'Ubuntu en català<br><br>---</div><div>ENGLISH VERSION</div><div><br></div><div>Declaration in support of the Catalan Referendum and self-determination<br>There is no individual freedom without freedom of peoples.<br><br>Due to the events that took place in Catalonia these last days, the community of Ubuntu in Catalan condemns any act of censorship, either by the closure of web pages, arrests, breaks in newspapers and the media, printing slots, control of the mail,<br><br>We declare:<br><br>1. The use of some of the main telecommunications operators to prevent access to information on websites that are outside the state and therefore far from its scope to close them, seriously impairs the neutrality of the network because we believe that this design, from its creation, flows freely, without discrimination in relation to the origin, destination, protocol or content, and thus must continue to guarantee the equality and freedom to everybody.<br><br>2. The arrest of Pep Masolive, director of systems of the puntCAT foundation, and the attempt to transfer to the foundation the burden of making censors is especially serious, forcing them to exercise the monitoring of the content of all domains .cat<br><br>3. We find troubling and irregular the arrests of individuals, activists and colleagues, accusing them of other things of embezzlement or drug trafficking complaint templates by the mere fact of copying or disseminating media alternative access to websites with information about the  self-determination referendum on October 1.<br><br>4. In support of Freedom of Expression and Human Rights.<br><br>5. For a Free and Neutral Internet.<br><br>6. We disagree with the actions undertaken towards the puntCAT foundation.<br><br>7. Our solidarity and support for the rest of the detainees, quoted and investigated.<br><br>8. That the only democratic solution is to consult the referendum opinion and we encourage everyone to vote for freedom and democracy.<br><br>27th September 2017<br>Catalan Ubuntu Community of users<br><br>(Un cop acabat caldria enviar l'original i una versió en anglès a tots els capítols d'Ubuntu per convidar-vos a adherirs-hi)</div></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2017-09-27 11:36 GMT+02:00 Paco Rivière <span dir="ltr"><<a href="mailto:web@pacoriviere.cat" target="_blank">web@pacoriviere.cat</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr">*Correcció<br><br>3. Trobem preocupants i irregulars les detencions...<br></div><div class="m_8168195987546843196HOEnZb"><div class="m_8168195987546843196h5"><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2017-09-27 11:32 GMT+02:00 Paco Rivière <span dir="ltr"><<a href="mailto:web@pacoriviere.cat" target="_blank">web@pacoriviere.cat</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr">*TEXT FINAL*<span><br><br>Manifest en suport al Referèndum i l'autodeterminació<br></span><span>No existeix llibertat individual sense llibertat dels pobles.<br><br></span>Degut als fets ocorreguts al nostre país aquests darrers dies, la comunitat d'ubuntaires en català condemnem qualsevol acte de censura ja sigui pel tancament de pàgines web, les detencions, irrupcions en diaris i mitjans de comunicació, els escorcolls d'impremtes, el control del correu,<br><br>Manifestem:<br><br>1. El fet d'utilitzar algunes de les operadores troncals de telecomunicacions per impedir l'accés a informació de pàgines webs que es troben fora de l'estat i per tant lluny del seu abast per tancar-les, atempta greument contra la neutralitat de la xarxa doncs creiem que aquesta per disseny, des de la seva creació, flueix de manera lliure, sense discriminacions en relació a l'origen, destí, protocol o contingut, i així ha de seguir per garantir la igualtat i les llibertats de tothom.<br><br>2. Són especialment greus la detenció de Pep Masolive, director de sistemes de la fundació puntCAT, així com l'intent de traslladar a la fundació la càrrega de fer de censors en obligar-los a exercir una monitorització del contingut de tots els dominis .cat.<br><br>3. Trobem preocupants, a més d'irregulars i poc afinades, les detencions a persones particulars, activistes i companys de professió, acusant-los entre altres coses de malversació o amb models de denúncia per narcotràfic, pel sol fet de copiar o difondre mitjans d'accés alternatius a les webs amb informació sobre el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre.<br><br>4. A favor de la Llibertat d'Expressió i dels Drets Humans.<br><br>5. Per una Internet Lliure i neutral.<br><br>6. En desacord per les accions empreses cap a la fundació puntCAT.<br><br>7. La nostra solidaritat i suport a la resta de detinguts, citats i investigats.<br><br>8. Que l'única solució democràtica és consultar l'opinió en referèndum i animem tothom a votar a favor de la llibertat i la democràcia.<span><br><br>a 27 de setembre del 2017<br>Comunitat d'usuaris d'Ubuntu en català<br><br></span>(Un cop acabat caldria enviar l'original i una versió en anglès a tots els capítols d'Ubuntu per convidar-vos a adherirs-hi)<br></div><div class="gmail_extra"><div><div class="m_8168195987546843196m_-5356506198655597550h5"><br><div class="gmail_quote">2017-09-27 11:24 GMT+02:00 Paco Rivière <span dir="ltr"><<a href="mailto:web@pacoriviere.cat" target="_blank">web@pacoriviere.cat</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="auto">Gràcies ! <span><br><br><div data-smartmail="gmail_signature">Paco Rivière กูร ปาโกะ<br><a href="http://paco.riviere.cat" target="_blank">http://paco.riviere.cat</a></div></span></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">El dia 27 set. 2017 11:04, "Joan Inglada Roig" <<a href="mailto:joan.inglada@gmail.com" target="_blank">joan.inglada@gmail.com</a>> va escriure:<div><div class="m_8168195987546843196m_-5356506198655597550m_4415376316926681432h5"><br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr">I els bombers, també. Vinga va! Som-hi!<br>😉<br></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">El dia 27 de setembre de 2017 a les 10:52, Tomàs Mallafré <span dir="ltr"><<a href="mailto:tomas@mallafre.cat" target="_blank">tomas@mallafre.cat</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote"><span>El dia 25 de setembre de 2017 a les 18:20, Miki <span dir="ltr"><<a href="mailto:mikcat@gmail.com" target="_blank">mikcat@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div><div><div><div><span>Ok, he afegit aquesta darrera frase per veure com es llegia tot plegat...  Qualsevol canvi que creieu, si podeu copiar el text sencer i editar/afegir el que calgui millor ja que així podem llegir el resultat. Mersi :)</span></div></div></div></div></div></blockquote><div><br></div></span><div>Perdoneu-me el no haver pogut ajudar. Canvio dues majúscules en mesos (no en porten), afegeixo dos apòstrofs que faltaven, elimino una preposició en complement directe i actualitzo la data. També canvio "<span style="font-size:12.8px">Finalment expressar" per "</span><span style="font-size:12.8px">Finalment expressem" perquè l'ús de l'infinitiu no hi té sentit</span>. Gràcies per la feina:</div><div style="font-size:12.8px"><div><div><br></div><div><span>Degut als fets ocorreguts al nostre país aquests darrers dies, la comunitat d'ubuntaires en català condemnem qualsevol acte de censura ja sigui pel tancament de pàgines web, les irrupcions en diaris i mitjans de comunicació, els escorcolls d'impremtes, el control del correu, etc.<br><br>Creiem que el fet d'utilitzar algunes de les operadores troncals de telecomunicacions per impedir l'accés a informació de pàgines webs que es troben fora de l'estat i per tant lluny del seu abast per tancar-les, atempta greument contra la neutralitat de la xarxa doncs creiem que aquesta per disseny, des de la seva creació, flueix de manera lliure, sense discriminacions en relació a l'origen, destí, protocol o contingut, i així ha de seguir per garantir la igualtat i les llibertats de tothom.<br><br>Trobem especialment greus la detenció de Pep Masolive, director de sistemes de la fundació puntCAT, així com l'intent de traslladar a la fundació la càrrega de fer de censors en obligar-los a exercir una monitorització del contingut de tots els dominis .cat.<br><br></span>També trobem preocupants, a més d'irregulars i poc afinades, les detencions a persones particulars, activistes i companys de professió, acusant-los entre altres coses de malversació o amb models de denúncia per narcotràfic, pel sol fet de copiar o difondre mitjans d'accés alternatius a les webs amb informació sobre el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre.<span><br><br>Per tant ens manifestem:<br>1 A favor de la Llibertat d'expressió i dels Drets Humans.<br>2 Per una Internet Lliure i neutral.<br>3 En conseqüència estem en desacord per les accions empreses cap a la fundació puntCAT.<br><br></span></div>Finalment expressem la nostra solidaritat i suport a la resta de detinguts, citats i investigats.<br><br>En conseqüència manifestem que l'única solució democràtica és consultar l'opinió en referèndum i animem tothom a votar a favor de la llibertat i la democràcia.<br><br></div>a 27 de setembre del 2017<br></div><span><div><span style="font-size:12.8px">Comunitat d'usuaris d'Ubuntu en català</span><span style="font-size:12.8px"> </span> </div><div><br></div><div><br></div></span><span class="m_8168195987546843196m_-5356506198655597550m_4415376316926681432m_-7105849661211252854m_2812452590175772161HOEnZb"><font color="#888888"><div>-- <br><div class="m_8168195987546843196m_-5356506198655597550m_4415376316926681432m_-7105849661211252854m_2812452590175772161m_273688491392963358gmail_signature"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr">Tomàs Mallafré<br>GnuPG: 0x2D1296BA<br><a href="http://tomi.cat/" target="_blank">http://tomi.cat</a><br></div><div>Telegram: <a href="http://t.me/tmallafre" target="_blank">t.me/tmallafre</a></div><div></div><div dir="ltr">google hangouts: tmallafre<br>twitter: @tmallafre<br><br>Aquest missatge no l'ha analitzat cap antivirus en origen; està enviat des d'un sistema GNU/Linux i és poc probable que contingui programari maliciós.</div></div></div></div></div></div></div></font></span></div>
</div></div>
<br>--<br>
Ubuntu-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mailm<wbr>an/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>
<br>--<br>
Ubuntu-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mailm<wbr>an/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
<br></blockquote></div></div></div></div>
</blockquote></div><br><br clear="all"><br></div></div>-- <br><span><div class="m_8168195987546843196m_-5356506198655597550m_4415376316926681432gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr">Paco Rivière กูร ปาโกะ<br><a href="http://pacoriviere.cat" target="_blank">http://paco.riviere.cat</a><span style="font-family:arial;font-size:small"><br></span></div></div>
</span></div>
</blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br><div class="m_8168195987546843196m_-5356506198655597550gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr">Paco Rivière กูร ปาโกะ<br><a href="http://pacoriviere.cat" target="_blank">http://paco.riviere.cat</a><span style="font-family:arial;font-size:small"><br></span></div></div>
</div>
</div></div></blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br><div class="m_8168195987546843196gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr">Paco Rivière กูร ปาโกะ<br><a href="http://pacoriviere.cat" target="_blank">http://paco.riviere.cat</a><span style="font-family:arial;font-size:small"><br></span></div></div>
</div>
</blockquote></div></div>