ubuntu-bg Създаване на БГ локален тийм

Boyan Djumakov bdjumakov at gmail.com
Thu Nov 29 13:40:20 GMT 2007


Абе домейна не е проблем. Аз имам някъв хостинг в момента. Наистина
май ubuntu-bg.net е най-подходящо, защото в последствие, когато станем
LoCo ще имаме право на ubuntu-bg.org (в момента те са го регистрирали
и само чакат появата на такъв екип).

Относно брошурата, мисля че мога да намеря готов дизайн от разните
други екипи, които са правили разни мероприятия. Мога да поразпитам.
По-скоро въпроса е къде ще ги лансираме? JAR (ако са съгласни), но
къде другаде?

За JAR идеята ми е по-скоро малко по-голяма отколкото просто тия
вложки. От една страна е идеята да ги приканим да помогнат за
обществото, от което те явно печелят пари, от друга страна това може
да е много полезно и за самите тях (от чисто комерсиална гледна
точка). Просто трябва да пообмисля още малко като цяло нещата преди да
ви пиша. Ако някой от вас, които четете това писмо, също има идеи -
пишете.

Може да изникне малко проблем, защото може да съм малко кът с времето
за известно време, но стига да има желаещи ще се организираме.


Боян.


More information about the Ubuntu-bg mailing list