Ubuntu-VN Command-lines for SFD

Vu Do Quynh vu.do.quynh at auf.org
Thu Sep 16 09:06:54 BST 2010


Le 16/09/2010 14:25, Phan Trọng Khanh a écrit :
>   Ngày 16/09/2010 01:00, Yang Ha Nguyen viết:
>> Chào các anh,
>>
>> Gửi các anh bản draft command-line cho SFD 2010 thứ Bảy tới.  Chừng này
>> hy vọng có thể đủ nghịch trong gần 1 tiếng đồng hồ seminar.  Các anh sửa
>> thêm giùm em nhé.
>>
>> Best regards,
> Vừa nói chuyện với nobawk, bạn ý sẽ lo vụ này :D
> 

Khanh hỏi giúp bạn ấy sẽ dùng laptop của mình hay sẽ dùng laptop bên CNF?

-- 
M. VU DO Quynh
AUF (Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ)
Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
Nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu
Tél.: (84-4) 38.68.48.85 ; Fax: (84-4) 38.69.45.09
http://www.vn.refer.org/vietnam/
More information about the Ubuntu-VN mailing list