Ubuntu-VN Command-lines for SFD

Yang Ha Nguyen cmpitg at gmail.com
Thu Sep 16 08:29:09 BST 2010


On Thu, Sep 16, 2010 at 02:25:50PM +0700, Phan Trọng Khanh wrote:
> Ngày 16/09/2010 01:00, Yang Ha Nguyen viết:
>>Chào các anh,
>>
>>Gửi các anh bản draft command-line cho SFD 2010 thứ Bảy tới.  Chừng này
>>hy vọng có thể đủ nghịch trong gần 1 tiếng đồng hồ seminar.  Các anh sửa
>>thêm giùm em nhé.
>>
>>Best regards,
>Vừa nói chuyện với nobawk, bạn ý sẽ lo vụ này :D
>
>-- 
>Phan Trọng Khanh
>https://launchpad.net/~khanhpt
>

Thanks, anh Khanh.  Nếu em giúp được các anh cứ bảo em nhé.

Regards,
-- 
Yang Nguyen
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
Life is a hack
More information about the Ubuntu-VN mailing list