Ubuntu-VN Command-lines for SFD

Duy-Hieu Bui scame at ubuntu-vn.org
Thu Sep 16 09:47:54 BST 2010


On 09/16/2010 03:06 PM, Vu Do Quynh wrote:
> Le 16/09/2010 14:25, Phan Trọng Khanh a écrit :
>>   Ngày 16/09/2010 01:00, Yang Ha Nguyen viết:
>>> Chào các anh,
>>>
>>> Gửi các anh bản draft command-line cho SFD 2010 thứ Bảy tới.  Chừng này
>>> hy vọng có thể đủ nghịch trong gần 1 tiếng đồng hồ seminar.  Các anh sửa
>>> thêm giùm em nhé.
>>>
>>> Best regards,
>> Vừa nói chuyện với nobawk, bạn ý sẽ lo vụ này :D
>>
> 
> Khanh hỏi giúp bạn ấy sẽ dùng laptop của mình hay sẽ dùng laptop bên CNF?
> 
Cháu sẽ dùng laptop của cháu ạ.
Cháu sẽ cố gắng làm slide và gửi lại vào ngày mai.

Duy Hiếu.More information about the Ubuntu-VN mailing list