Ubuntu-VN Về việc báo cáo thông tin về tình hình LoCo

Phan Trọng Khanh khanhpt at ubuntu-vn.org
Wed Oct 20 06:49:02 BST 2010


Quên không đưa cái liên kết: 
https://wiki.ubuntu.com/BuildingCommunity/TeamReporting
-- 

Phan Trọng Khanh
https://launchpad.net/~khanhpt
More information about the Ubuntu-VN mailing list