Ubuntu-VN Về việc báo cáo thông tin về tình hình LoCo

Phan Trọng Khanh khanhpt at ubuntu-vn.org
Wed Oct 20 06:17:44 BST 2010


Ngày 19/10/2010 16:57, Yang Ha Nguyen viết:
> Chào mọi người,
>
> Có thể có một vài người cùng làm được không anh?  Nếu không có mặt được
> hết các hoạt động thì sau mỗi hoạt động cũng cần có một người nào đó
> tham dự hoạt động tổng kết lại một chút.  Mặc dù tham gia Ubuntu-VN và
> các hoạt động của Ubuntu-VN chưa lâu và chưa được thường xuyên lắm nhưng
> em vẫn xin xung phong làm thư ký tại Hà Nội :-).
>
> Best regards,
Đúng là hoạt động của chúng ta thiếu mất phần ghi chép và báo cáo. Nếu 
Dương có thể nhận vụ này thì hay quá.

-- 
Phan Trọng Khanh
https://launchpad.net/~khanhpt
More information about the Ubuntu-VN mailing list