[உபுண்டு பயனர்]நேற்றைய இணையரங்க கூட்டத்தின் நிமிடங்கள்

Sivasubramanian M isolatedn at gmail.com
Mon May 21 15:43:54 UTC 2012


அடுத்த வாரம் எந்த தேதி என்று சொல்ல வேண்டுகிறேன்

சிவசுப்ரமணியன் மு

2012/5/21 ஆமாச்சு <amachu at amachu.net>

> On Sunday 29 April 2012 08:37 PM, Barneedhar wrote:
>
>> நேரம்: 26 May 3PM (GMT +5.30)
>>
>
> அடுத்த வாரம் மூன்று முப்பது மணிபோல் கலந்து கொள்வேன்.
>
> தொடர்ந்து பணிகளை முன்னெடுத்துச் செல்லலாம்.
>
>
>
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/**
> mailman/listinfo/ubuntu-tam<https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20120521/a4513ce3/attachment.html>


More information about the Ubuntu-tam mailing list