[உபுண்டு பயனர்]நேற்றைய இணையரங்க கூட்டத்தின் நிமிடங்கள்

கா. சேது | කා. සේතු | K. Sethu skhome at gmail.com
Sun May 6 15:02:39 UTC 2012


// கூட்டத்தின் நிமிடங்கள் // meeting minutes எனச் சொலப்படுவதில்
minutes நிமிடங்கள் (மணித்துளிகள்) அல்லவே.

"கூட்ட குறுங்குறிப்புகள்" அல்லது "கூட்ட சுருக்கக்குறிப்புகள் எனலாம்
என பரிந்துரைக்கிறேன்.

கா. சேது

2012/5/6 ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com>
>
> On 04/29/2012 08:37 PM, Barneedhar wrote:
>
> நம் தமிழ் குழுமப் பணிகளை மீண்டும் தொடங்கி அப்ரூவ்டு லோகோ அணியாக மாறுவது
>
> அதன் காரணமாக, அணிப்பொறுப்பாளராக மீண்டும் ஆமாச்சுவே தொடர்வது
>
>
> நாகுவை கடந்த வாரம் மடல் மூலம் தொடர்பு கொண்டேன். பங்களூருவில் இருப்பதாகத் தெரிவித்திருந்தார்.
>
> நேற்றும் இன்றும் தொலைபேசி வாயிலாக தொடர்பு கொள்ள முயன்றேன்.
>
> இம்மாத ஐ.ஆர்.சி கூட்டம் வரை அவருடைய இசைவிற்காகவும் காத்திருப்போம். பிற்பாடு எடுத்துக் கொள்கிறேன்.
>
> --
>
> ஆமாச்சு
>
>
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>


More information about the Ubuntu-tam mailing list