[உபுண்டு பயனர்][உபுண்டு_தமிழ்]வாராந்திர இணையரங்க உரையாடல்

ஆமாச்ச ஆமாச்ச
Sat Dec 26 03:19:40 GMT 2009


நாளைய உரையாடலுக்கான பக்கம்.

தாங்கள் விவாதிக்க விரும்பும் பொருள் இருந்தால் சேர்க்கலாம்.

http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=இணையரங்க_உரையாடல்_27_12_2009

--

ஆமாச்சுMore information about the Ubuntu-tam mailing list