[உபுண்டு பயனர்]உபுண்டுவில் - கிரிஸ்டல் ரிப்போர்டு வ்யூவர்

balaji k s ks_balaji11 at yahoo.com
Sun Apr 26 19:04:19 BST 2009


Amachu,
I am not even aware whether we have a speech synth/ engine / speech recognition application / extn in Ubuntu , leave alone any specialised speech application!
Please give information.
Regards
balaji.k.s.
________________________________
From: ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com>
To: தமிழக உபுண்டு பயனர் குழு <ubuntu-tam at lists.ubuntu.com>
Sent: Saturday, 25 April, 2009 19:31:01
Subject: [உபுண்டு பயனர்]உபுண்டுவில் - கிரிஸ்டல் ரிப்போர்டு வ்யூவர்

நண்பர்களே,

அறிக்கைகள் தயாரிக்க நிறுவனங்களில் பயன்படுத்தும் தனியுரிம மென்பொருளான
க்ரிஸ்டல் ரிப்போர்ட்ஸால் கிடைக்கப்பெறும் ரிப்போர்ட்டுகளை உபுண்டு போன்ற
இயங்கு தளங்களில் வாசிக்க பயன்படும் மென்பொருள் ஏதேனும் இருக்கிறதா?

-- 

ஆமாச்சு
-- 
Ubuntu-tam mailing list
Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam      
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20090426/ca528e7e/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list