[உபுண்டு பயனர்]உபுண்டுவில் - கிரிஸ்டல் ரிப்போர்டு வ்யூவர்

arulmozhi ram2_in at yahoo.co.in
Mon Apr 27 01:01:28 BST 2009


balaji k s wrote:
> Amachu,
> I am not even aware whether we have a speech synth/ engine / speech 
> recognition application / extn in Ubuntu , leave alone any specialised 
> speech application!
> Please give information.
> Regards
> balaji.k.s.
>
> ------------------------------------------------------------------------
> *From:* ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com>
> *To:* தமிழக உபுண்டு பயனர் குழு <ubuntu-tam at lists.ubuntu.com>
> *Sent:* Saturday, 25 April, 2009 19:31:01
> *Subject:* [உபுண்டு பயனர்]உபுண்டுவில் - கிரிஸ்டல் ரிப்போர்டு வ்யூவர்
>
> நண்பர்களே,
>
> அறிக்கைகள் தயாரிக்க நிறுவனங்களில் பயன்படுத்தும் தனியுரிம மென்பொருளான
> க்ரிஸ்டல் ரிப்போர்ட்ஸால் கிடைக்கப்பெறும் ரிப்போர்ட்டுகளை உபுண்டு போன்ற
> இயங்கு தளங்களில் வாசிக்க பயன்படும் மென்பொருள் ஏதேனும் இருக்கிறதா?
>
> -- 
>
> ஆமாச்சு
> -- 
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com <mailto:Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com>
> Modify settings or unsubscribe at: 
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
உள்ளீடு செய்யும் text ஒலியாக மாற்றும் வசதி உபுண்டுவில் உண்டு. இந்த மாத linux for 
you இதழை பார்த்தால் விவரம் தெரியும்.  கிரிஸ்டல் ரிப்போர்ட் எனக்கு இன்னும் கிடைக்கப் 
பெறவில்லை.More information about the Ubuntu-tam mailing list