[உபுண்டு தமிழகம்][உபுண்டு_தமிழ்]இன்டிரிட் - தமிழ் 99 உள்ளிட்ட விசைப்பலகை வசதிகள்...

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Tue Nov 25 10:21:29 GMT 2008


வணக்கம்,

உபுண்டுவில் தமிழ்99 - ஸ்கிம் பயன்படுத்தி.. -

http://kanimozhi.org.in/kanimozhi/?p=170

தமிழ் தட்டச்சு முறை, பொனடிக், தமிழ்99 முறைகளில் தட்டெழுத...

--
ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-tam mailing list