[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு திருப்பூரிலிருந்து...

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Tue Nov 25 02:33:32 GMT 2008


2008/11/24 Babu K <babu at apexinfo.co.in>

> திரு ஸ்ரீ ராமதாஸ் மற்றும் திரு சிவா (கம்பன் பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்)
> ஆகியோருக்கும் இந்நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடக்க உதவிய திருப்பூர் ஐ.டீ
> அசோசியேஷன் தலைவர் திரு.இரவிசந்திரன் அவர்களுக்கும், உறுப்பினர்கள்
> திரு.செந்தில் குமார் மற்றும் திரு.தியாகராஜ் அவர்களுக்கும் என் நன்றிகளை
> தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
>
>
தங்களது வரவேற்பும் உபசரிப்பும், தாங்கள் தந்த ஊக்கமும், நமது பணிகள்
மென்மேலும் விரிய பெரியதொரு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

நன்றி.

-- 
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20081125/491cdb4c/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list