[உபுண்டு தமிழகம்]Windows XP -ல் யுனிக்கோடு

Babu K babu at apexinfo.co.in
Mon Nov 24 02:59:06 GMT 2008


அன்பார்ந்த உபுண்டு தமிழ் குழு உறுப்பினர்களே,

என்னுடைய Windows XP -ல் யுனிக்கோடு தமிழில் தட்டச்சு செய்ய இயலவில்லை.
தற்போது நான் கூகிள் வழங்கும் சேவை வழியாக தட்டச்சு செய்கிறேன். இதற்கென
ஏதேனும் நிரல் இருப்பின் பரிந்துரைக்கவும்.

நன்றி!

கி.பாபு.

-- 
Regards,

K.Babu
Mobile: 9345-201-301/ 97900-12312

Apex Info Sys Solutions
32 Kumaran Road
Above Apple Cards, Near Railway Station
Tirupur 641 601
Phone: +91 421 432 1301
Fax: +91 421 4323074
E-Mail: babu at apexinfo.in
      babu at apexinfo.org
      babu at apexinfo.co.in

Visit us at: http://www.apexinfo.co.in/

Products We deal : Apple, Acer, Compaq, HCL, HP, Lenovo
Software we deal : PostMaster, IQuinox, Oracle
Services We Deal : Domain Registration, Web Hosting, Web Designing,
Internet Connectivity (Dialup, Broadband & VSAT)


More information about the Ubuntu-tam mailing list