[உபுண்டு தமிழகம்]இலவச மின்னெழுத்துக்கள் - யுனிகோடு இருக்கா?

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Sun May 25 10:45:55 BST 2008


ஆரம்பத்தில் அப்படி பிரச்சினை இருந்தது. புகார் செய்த பின் இப்போது அந்த
பிரச்சினை இல்லை.
திவா

> உதாரணத்துக்கு சொல்லனும்னா  BSNL Broadband பயன்படுத்துனா லினக்ஸ்ல இருந்து
> பயன்பாடுகளை  அறியும் சேவையை  திறக்க முடியாது.அதுக்கு internet explorer தான்
> பயன்படுத்தனும். அப்போ என்ன செய்வீங்க? இது பத்தி இங்க இதுவரைக்கும்
-- 
My blogs:(all in Tamil)
http://anmikam4dumbme.blogspot.com/
 http://nallaseithi.blogspot.com/
http://kathaikathaiyaam.blogspot.com/

BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!


More information about the Ubuntu-tam mailing list