[உபுண்டு தமிழகம்]இலவச மின்னெழுத்துக்கள் - யுனிகோடு இருக்கா?

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Sun May 25 05:59:15 BST 2008


 இத பாருங்க
http://ubuntu-tutorials.com/2008/01/29/medibuntu-the-only-3rd-party-repo-i-use/

https://help.ubuntu.com/community/Medibuntu

சரியா வேலை செய்கிற ஓஎஸ் ஐ அப்படியே வைத்துக்கொள்வது நல்லது.
திவா

2008/5/25 Anna Kannan <annakannan at gmail.com>:

> அன்புள்ள ஆமாச்சு,
>
> நலமா?
>
> உங்கள் தொலைபேசி எண் மாறிவிட்டதா? சில முறைகள் முயன்றேன். உங்களைப் பிடிக்கவே
> முடியவில்லை.
>
> என் உபுண்டுவில் (Ubuntu 7.10 - the Gutsy Gibbon - released in October 2007)
> இணையதளங்களில் உள்ள வீடியோ படங்கள் இயங்கவில்லை. டிவிடியும் இயங்கவில்லை. நானே
> இணைய தளங்களில் இது குறித்துத் தேடி,
>
>
-- 
My blogs:(all in Tamil)
http://anmikam4dumbme.blogspot.com/
http://nallaseithi.blogspot.com/
http://kathaikathaiyaam.blogspot.com/

BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080525/e6f28478/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list