[உபுண்டு தமிழகம்]VCD protocol source சொருகி

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Sat May 3 04:23:03 BST 2008


2008/5/1 ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் <amachu at ubuntu.com>:

>
>
> 2008/5/1 Anna Kannan <annakannan at gmail.com>:
>
> >
> > இன்று விசிடி ஒன்றை என் உபுண்டு இயங்கு தளத்தில் இயக்க முயன்றேன். VCD
> > protocol source  சொருகி தேவை என்கிறது. என்ன செய்யலாம்?
> >
> >
>
> தாங்கள் விசிடி படம் பார்க்க முயற்சிக்கிறீர்களா?
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080503/5ad63333/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list