[உபுண்டு தமிழகம்][உபுண்டு_தமிழ்]"உபண்டு ஹார்டி ஹார்ன்" - கொண்டாட்டம்

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Sat May 3 03:32:15 BST 2008


2008/5/1 தங்கமணி அருண் <thangam.arunx at gmail.com>:

> எனக்கு அண்ணா சாலை,தேனாம்பேட்டை பகுதியில் அமைந்துள்ள சிட் சேட் தேநீர்
> விடுதி தெறியும், அங்கு வேண்டுமானாலும் வைத்துக்கொள்ளலாம், விவரங்களுக்கு கீழெ
> பார்க்கவும்.
>
> *Chit Chat Food Products P Ltd*
> Write a review<http://local.google.co.in/maps?hl=en&q=category:+Restaurants+-+Coffee+Shops&near=Chennai,+Tamil+Nadu+India&fb=1&view=text&cd=15&ie=UTF8&f=l&ei=8msZSMm5LZ2cjQOXy-n4DA&sig2=n-FchmesTEKOX7Uk5Tj4HQ&latlng=16180914730626525190&reviews=1&action=open>
> 532, Anna Salai, Teynampet
> Chennai, 600018
> +91 44 65187535
>
>

இதே இடத்தில் நாம் அடுத்த வாரம் நடத்தலாம்.

-- 
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080503/958e4094/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list