[உபுண்டு தமிழகம்][உபுண்டு_தமிழ்]"உபண்டு ஹார்டி ஹார்ன்" - கொண்டாட்டம்

தங்கமணி அருண் thangam.arunx at gmail.com
Wed May 7 06:29:58 BST 2008


என்ன எல்லோருக்கும் இந்த இடம் சரி தானே,


2008/5/3 ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com>:

>
> 2008/5/1 தங்கமணி அருண் <thangam.arunx at gmail.com>:
>
>> எனக்கு அண்ணா சாலை,தேனாம்பேட்டை பகுதியில் அமைந்துள்ள சிட் சேட் தேநீர்
>> விடுதி தெறியும், அங்கு வேண்டுமானாலும் வைத்துக்கொள்ளலாம், விவரங்களுக்கு கீழெ
>> பார்க்கவும்.
>>
>> *Chit Chat Food Products P Ltd*
>> Write a review<http://local.google.co.in/maps?hl=en&q=category:+Restaurants+-+Coffee+Shops&near=Chennai,+Tamil+Nadu+India&fb=1&view=text&cd=15&ie=UTF8&f=l&ei=8msZSMm5LZ2cjQOXy-n4DA&sig2=n-FchmesTEKOX7Uk5Tj4HQ&latlng=16180914730626525190&reviews=1&action=open>
>> 532, Anna Salai, Teynampet
>> Chennai, 600018
>> +91 44 65187535
>>
>>
>
> இதே இடத்தில் நாம் அடுத்த வாரம் நடத்தலாம்.
>
> --
> ஆமாச்சு
-- 
அன்புடன்
அருண்

"நுட்பம் நம்மொழியில் தழைக்கச் செய்வோம்"
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080507/3dd73cb9/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list