[உபுண்டு பயனர்]Need help from Ubuntu users

Thachinamurthy Krishnan thachinamurthy at gmail.com
Mon Dec 29 10:48:55 GMT 2008


Once again I am

May I know your phone number. My phone number has changed and the present
number is 9626737207

Wish you a happy new year
Best regards
Thachi


On 12/29/08, Thachinamurthy Krishnan <thachinamurthy at gmail.com> wrote:
>
> Thanks Ramadass
>
> It would be nice to meet you through this forum and If the time
> availability from your side after 2nd January would be very nice to me
> according to my already fixed schedule.
>
> Waiting for your reply with your convenient date
> Best regards
> Thachi
>
>
>  On 12/27/08, ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com> wrote:
>
>> On Sat, Dec 27, 2008 at 5:06 AM, Thachinamurthy Krishnan <
>> thachinamurthy at gmail.com> wrote:
>>
>>> HI everybody.
>>>
>>> I am Thachi, based in Pudukkottai, TN and I am an Environmentalist and
>>> Rural development activist wanted to switch over my OS to Ubuntu also wanted
>>> to switch to all other OSSs for other utilities.
>>>
>>
>> வணக்கம் தட்சிணாமூர்த்தி. உங்களை இங்கே சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி
>> அடைகிறோம். இங்கே  தாங்கள் உபுண்டு தொடர்பாக  தங்களுக்கு இருக்கும் ஐயங்களை
>> கேட்டு விளக்கங்களைப் பெறலாம்.
>>
>>
>>> Since I am poor in technicalities, If any body from
>>> Pudukkottai/Trichy/Tanjore/Karaikudi/ can help me to setup my system in OSS
>>> mode. I can bring my laptop to your place and customise. This can be
>>> done according to your convenient time.
>>>
>>>
>>
>> எமது சொந்த ஊர் குடந்தை. வரும் ஜனவரி ஒன்று குடந்தையில் இருப்பேன். தொடர்ந்து
>> அங்கே பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவைகள் உள்ளன. அது சமயம் நாம் சந்திக்கலாம்.
>>
>> இடைப்பட்ட காலத்தில் தங்களது எண்ணில் தொடர்பு கொள்கிறேன்.
>>
>> --
>>
>> ஆமாச்சு
>>
>>
>>
>> --
>> Ubuntu-tam mailing list
>> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
>> Modify settings or unsubscribe at:
>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>>
>>
>
>
> --
> Thachinamurthy Krishnan
> Aranya Commune,
> 121, G Block, Housing unit,
> Balan Nagar, Thirukokarnam - Po,
> Pudukkottai - 622 002, Tamil Nadu, India
> Ph: 09441300336, 9786113351
> www.aranya-commune.blogspot.com
>-- 
Thachinamurthy Krishnan
Ph: 9626737207
aranya-commune.blogspot.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20081229/103b145d/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list