[உபுண்டு பயனர்]Need help from Ubuntu users

Thachinamurthy Krishnan thachinamurthy at gmail.com
Mon Dec 29 10:39:46 GMT 2008


Thanks Ramadass

It would be nice to meet you through this forum and If the time availability
from your side after 2nd January would be very nice to me according to my
already fixed schedule.

Waiting for your reply with your convenient date
Best regards
Thachi


On 12/27/08, ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com> wrote:
>
> On Sat, Dec 27, 2008 at 5:06 AM, Thachinamurthy Krishnan <
> thachinamurthy at gmail.com> wrote:
>
>> HI everybody.
>>
>> I am Thachi, based in Pudukkottai, TN and I am an Environmentalist and
>> Rural development activist wanted to switch over my OS to Ubuntu also wanted
>> to switch to all other OSSs for other utilities.
>>
>
> வணக்கம் தட்சிணாமூர்த்தி. உங்களை இங்கே சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம்.
> இங்கே  தாங்கள் உபுண்டு தொடர்பாக  தங்களுக்கு இருக்கும் ஐயங்களை கேட்டு
> விளக்கங்களைப் பெறலாம்.
>
>
>> Since I am poor in technicalities, If any body from
>> Pudukkottai/Trichy/Tanjore/Karaikudi/ can help me to setup my system in OSS
>> mode. I can bring my laptop to your place and customise. This can be
>> done according to your convenient time.
>>
>>
>
> எமது சொந்த ஊர் குடந்தை. வரும் ஜனவரி ஒன்று குடந்தையில் இருப்பேன். தொடர்ந்து
> அங்கே பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவைகள் உள்ளன. அது சமயம் நாம் சந்திக்கலாம்.
>
> இடைப்பட்ட காலத்தில் தங்களது எண்ணில் தொடர்பு கொள்கிறேன்.
>
> --
>
> ஆமாச்சு
>
>
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>


-- 
Thachinamurthy Krishnan
Aranya Commune,
121, G Block, Housing unit,
Balan Nagar, Thirukokarnam - Po,
Pudukkottai - 622 002, Tamil Nadu, India
Ph: 09441300336, 9786113351
www.aranya-commune.blogspot.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20081229/0b86fb8d/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list