[உபுண்டு தமிழகம்]வேலூருக்கும் வந்தது உபுண்டு வேட்கை..

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Fri Dec 19 02:31:11 GMT 2008


2008/12/16 ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com>:
> வணக்கம்,
>
> வரும் ஞாயிற்றுக் கிழமை வேலூர் மாநகரம் உபுண்டு அறிமுக நிகழச்சியை
> காணவுள்ளது. விவரங்கள் விரைவில்.
>
ஹோட்டல் ஆவனா இன்,
சிஎம்சி மருத்துவமனை எதிரில்,

நேரம்: காலை பத்து மணி

தொடர்பு:  சாய்ராம் - 9344792239

--

ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-tam mailing list